Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

Investor: Delårsredogörelse januari-september 2016

Viktiga händelser under tredje kvartalet

· Substansvärdet*1) uppgick till 290.683 Mkr (380 kronor per aktie)
per den 30 september 2016, en ökning med 31.600 Mkr (41 kronor per
aktie), under kvartalet, vilket motsvarar en förändring om 12
procent. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärde-ökningen,
inklusive återlagd utdelning, uppgått till 10 procent i genomsnitt
per år.

· Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning* om 14
procent. Aktier i Wärtsilä förvärvades för totalt 106 Mkr, vilket
stärkte vårt ägande till 17,7 procent.

· Värdet på Investors investeringar i EQT var oförändrat i konstant
valuta. Nettokassaflödet från EQT uppgick till 199 Mkr.

· Patricia Industries slutförde förvärvet av
medicinteknologiföretaget LABORIE. Inklusive ett kapitaltillskott och
transaktionskostnader investerade Patricia Industries 650 MUSD för 97
procent ägande. Samtliga dotterföretag växte organiskt, om än något
mindre än under första halvåret. Kassaflödesgenereringen var fortsatt
stark.

Finansiell information, januari-september 2016

· Noterade Kärninvesteringar påverkade ökningen av substansvärdet
med 23.595 (-2.630) Mkr.

· EQT påverkade ökningen av substansvärdet med 1.392 (2.787) Mkr.
· Patricia Industries påverkade ökningen av substansvärdet med 2.838
(3.411) Mkr.

· Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till
6,7 (5,5) procent per den 30 september 2016.

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 22.995 (18.119) Mkr.
· Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad
värdeförändring, uppgick till 24.485 Mkr (32,08 kronor per aktie före
utspädning), jämfört med 2.718 Mkr (3,57 kronor per aktie före
utspädning) för motsvarande period föregående år.

För ytterligare information:
Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and
Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 08:15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är
en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag.
Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk
och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag
best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB,
Ericsson och Mölnlycke Health Care.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investor/r/delarsredogorelse-januari-september...
http://mb.cision.com/Main/1084/2103982/576881.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.