Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-03

INVISIOs delårsrapport januari–september 2016: Rekordkvartal i både omsättning och resultat

Invisio Communications AB
Kvartalsrapport

INVISIOs delårsrapport januari–september 2016: Rekordkvartal i både omsättning
och resultat

Stockholm den 3 november 2016

INVISIO (IVSO) har i dag publicerat delårsrapporten för perioden
januari–september 2016. Bolaget fortsätter sin positiva utveckling.

VD-kommentar

”Årets tredje kvartal uppvisar både högre omsättning och resultat än någonsin
tidigare i bolagets historia. Omsättningen ökade med 52 procent till 85,6 Mkr
och rörelseresultatet mer än fördubblades till 27,7 Mkr. Försäljningen
utgjordes främst av större leveranser till pågående moderniseringsprogram i
Storbritannien och Australien men även av flera mindre leveranser till
befintliga och nya kunder. Hittills i år har intäkterna stigit med 37 procent
och rörelseresultatet med 70 procent jämfört med motsvarande period 2015”,
säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

(Motsvarande period föregående år inom parantes)
Januari-september 2016

-- Intäkter: 248,7 Mkr (181,7)
-- Bruttovinst: 130,6 Mkr (95,7)
-- Bruttomarginal: 52,5% (52,7)
-- EBITDA: 77,2 Mkr (48,1)
-- Rörelseresultat: 73,5 Mkr (43,3)
-- Rörelsemarginal: 29,5% (23,8)
-- Periodens resultat: 75,5 Mkr (53,5)
-- Periodens resultat per aktie: 1,77 kr (1,27)

Juli-september 2016

-- Intäkter: 85,6 Mkr (56,3)
-- Bruttovinst: 45,1 Mkr (29,3)
-- Bruttomarginal: 52,7% (52,0)
-- EBITDA: 29,0 Mkr (14,7)
-- Rörelseresultat: 27,7 Mkr (12,9)
-- Rörelsemarginal: 32,4% (22,9)
-- Periodens resultat: 29,9 Mkr (26,1)
-- Periodens resultat per aktie: kr 0,70 (0,62)

Viktiga händelser under kvartalet

-- INVISIO fick den andra ordern inom ramen för det brittiska
hörselskyddsprogram-met THPS. Ordervärdet var cirka 22 Mkr och leveranserna
planeras ske 2017.
-- Den amerikanska armén placerade en uppföljningsorder på cirka 10 Mkr.
-- INVISIO fick en uppföljningsorder på cirka 7 Mkr från en befintlig armékund
inom NATO.
-- Orderboken vid kvartalets slut var 162,3 Mkr (163,2).

Viktiga händelser efter kvartalets slut

-- Aktiekapitalet i INVISIO ökade med anledning av utnyttjande av
teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för
offentliggörande den 3 november 2016 kl. 8.30 CET.

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd
som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla
miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta
eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter
som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning.
Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett
globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets hemsida
www.invisio.com.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.