Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Invuo Technologies AB: Invuo planerar att söka mandat för ytterligare finansiering och avser att kalla till extra bolagsst...

För att skapa en sund ekonomisk flexibilitet, för kortsiktig
stabilitet och för att stödja långsiktig tillväxt, anser styrelsen
att Invuo Technologies AB (publ) ("Invuo" eller "Bolaget") behöver
nya medel motsvarande i storleksordningen 40 miljoner kronor. En
sådan ny finansiering bör försätta Bolaget i en position liknande den
som avsågs genom den icke genomförda transaktionen med AJ Group
Holdings Ltd ("AJ Group"), och dessutom vara tillräcklig för att
Bolaget ska bli kassaflödespositivt. Styrelsen avser därför att under
tredje kvartalet 2018 kalla till en extra bolagsstämma för att söka
aktieägarnas mandat att anskaffa nya medel i storleksordningen 40
miljoner kronor. Vid samma extra bolagsstämma förväntas
valberedningen föreslå ytterligare styrelseledamöter.

AJ Groups underlåtenhet att fullfölja åtagandet att tillhandahålla
medel enligt den förbindelse som undertecknades i mars 2018
(motsvarande en total investering om 52 miljoner kronor, före
kostnader) har orsakat stor osäkerhet och oro för Invuosaktieägare,
kunder och anställda. Genom försäljningen av vissa finansiella
tillgångar i maj 2018, motsvarande 17,5 miljoner kronor, lyckades
Bolaget stabilisera dess finansiella situation.

Som tidigare meddelats förväntar sig Bolaget att finansiera sin
verksamhet med interna medel fram till årsskiftet 2018. Dessa
förväntningar är dock baserade på en accelererande orderingång för
MeaWallet och att eProducts produkter levererar en hållbar vinst. Som
framgår av Bolagets rapport för andra kvartalet har eProducts för
första gången visat vinst och Invuo är optimistiska att eProducts nu
går mot en stabil vinst. När det gäller MeaWallet har Invuo sett
oväntade marknadsförhållanden som varit utmanande. Trots att Invuo
fortfarande tror att MeaWallet kommer att visa en accelererande
orderingång bör lämpliga åtgärder vidtas för att hantera en situation
där värdet av mottagna ordrar, och åtföljande kassatillskott, inte
uppfyller Invuos förväntningar.

För att skapa en sund ekonomisk flexibilitet, för kortsiktig
stabilitet och för att stödja långsiktig tillväxt, anser styrelsen
att Bolaget behöver nya medel motsvarande i storleksordningen 40
miljoner kronor. En sådan ny finansiering bör försätta Bolaget i en
position liknande den som avsågs genom den icke genomförda
transaktionen med AJ Group, och dessutom vara tillräcklig för att
Bolaget ska bli kassaflödespositivt. Styrelsen avser därför att kalla
till en extra bolagsstämma för att söka aktieägarnas mandat att
anskaffa nya medel i storleksordningen 40 miljoner kronor.

Styrelseförändringar
På grund av utträden sedan årsstämman 2018 består styrelsen för
närvarande av 3 styrelseledamöter. Enligt bolagets bolagsordning ska
styrelsen bestå av 4-8 styrelseledamöter. Det är förväntat att
valberedningen kommer att föreslå nya styrelseledamöter i den
kommande kallelsen till extra bolagsstämma för att uppnå en
styrelsesammansättning som uppfyller kraven i bolagsordningen och vad
som krävs med hänsyn till att Bolaget befinner sig i en
expansionsfas.

Styrelsen förväntar sig att kallelse till en extra bolagsstämma kommer
att skickas ut under tredje kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Schedin, CFO, martin.schedin@invuo.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB
(publ) är skyldig att offentligöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:50 CET
den 19 juli 2018.

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system
för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga
affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls
under varumärkena MeaWallet™ och distribution av e-produkter.
www.invuo.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invuo-technologies-ab/r/invuo-planerar-att-sok...
http://mb.cision.com/Main/4815/2577983/880503.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.