Du är här

2018-07-16

Inwido: Delårsrapport januari-juni 2018

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 16 juli 2018, kl. 07:45 CET.

I linje med förväntningarna efter sen säsongsstart

Andra kvartalet 2018

· Nettoomsättningen ökade till 1 729 MSEK (1 673), en ökning med 3%.
Den organiska tillväxten var -2%

· EBITA uppgick till 184 MSEK (192) efter jämförelsestörande poster
om 0 MSEK (-1) och EBITA-marginalen uppgick till 10,6% (11,5)

· Operationell EBITA uppgick till 184 MSEK (193) och den
operationella EBITA-marginalen uppgick till 10,6% (11,5)

· Resultat per aktie före utspädning ökade till
2,31 SEK (2,10)
· Förvärvet av e-handelskoncernen Bedst & Billigst genomfördes per
den 1 april och förvärvet av Profin i Finland genomfördes per den 1
juli

· Utdelning på 3,50 SEK per aktie utbetalades
· Huvuddelen av koncernens befintliga lån refinansierades per den 9
juli

Januari-juni 2018

· Nettoomsättningen ökade till 3 120 MSEK (3 038), en ökning med 3%.
Den organiska tillväxten var -2%

· EBITA uppgick till 220 MSEK (274), efter jämförelsestörande poster
om -20 MSEK (-2) och EBITA-marginalen uppgick till 7,1% (9,0)

· Operationell EBITA uppgick till 240 MSEK (276) och den
operationella EBITA-marginalen uppgick till 7.7% (9.1)

· Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,85 SEK (2,79)
Koncernchefen kommenterar:
Ett resultat i stort enligt förväntningarna, efter sen säsongsstart,
samt en bekräftelse på att strategin med breddning av verksamheten
och ökad e-handel fungerar - så vill jag sammanfatta årets andra
kvartal.

Koncernens redovisade försäljning ökade med 3 procent till 1 729 MSEK,
organiskt minus 2 procent, och den operationella EBITA-marginalen
blev 10,6 procent jämfört med 11,5 motsvarande period förra året. Den
lägre lönsamheten kan framför allt kopplas till effekter från både
årets kalla och sena vinter och en svagare utveckling i vår svenska
verksamhet. Orderingången ökade med 5 procent justerat för förvärv
jämfört med motsvarande period förra året och justerat även för
valutor var orderingången strax över föregående år. Betalningar för
förvärv under första halvåret har temporärt ökat skuldsättningen i
koncernen och vi bedömer att våra starka kassaflöden under andra
halvåret kommer att reducera skuldsättningen.

Omställning pågår för Sverige-Norge
Vi fortsätter vårt arbete med att ställa om verksamheterna i Norge och
Sverige. Sammanslagningen till ett affärsområde i juli 2017 gav goda
synergier och Norge visar nu åter svarta siffror i kvartalet.
Samtidigt är den viktiga svenska marknaden fortsatt utmanande med
något lägre efterfrågan, hård konkurrens och pågående
strukturförändringar. Som marknadsledare ser vi långsiktigt på
situationen och ser kontinuerligt över såväl varumärken och
erbjudanden som försäljningskanaler. Vi jobbar intensivt med att
utveckla fler produkter för uppkopplade hem, ta fram ytterligare
lösningar som hjälper slutkunden till både säkrare och mer
energismart boende samt fortsätter att utveckla den snabbväxande
e-handeln.

Även om vi inte är nöjda med resultatet i Sverige, så kan vi också se
ljusglimtar. I linje med vår strategi ökade konsumentandelen till
exempel något i försäljningsmixen under slutet av kvartalet. Det är
positivt för oss och gav ökade marginaler. De påbörjade kostnads- och
effektiviseringsprogrammen ska också ge bättre effekt senare under
året.

Positivt på övriga marknader
På övriga marknader går utvecklingen i princip enligt plan. Finland
ökade både omsättning och resultat under kvartalet, samtidigt som vi
ser att det går att öka effektiviteten ytterligare. Under kvartalet
ingick vi också ett viktigt avtal om att förvärva Profin, finsk
marknadsledare inom det snabbväxande exklusiva segmentet för
panoramafönster och skjutdörrar.

Danmark fortsätter att ha vind i seglen, trots jämförelsetal som
ligger på historiskt höga nivåer. Även om omsättningen var något
lägre än fjolårets i lokal valuta så förbättrades marginalen,
orderingången var positiv och orderstocken är i paritet med
föregående år.

Också utvecklingen för EBE (Emerging Business Europe) pekar åt rätt
håll, drivet framför allt av att Storbritannien har vänt förlust till
vinst och av att e-handeln fortsätter att växa starkt med god
lönsamhet. E-handeln direkt till konsumenter motsvarar idag drygt 8
procent av koncernens omsättning och växer stadigt, kvartal för
kvartal. Det innebär att vi kontinuerligt befäster vår position som
branschens största e-handelsaktör.

Utsikter
Vi fortsätter vår strategi med att bredda verksamheten genom bland
annat nya produkterbjudanden och växande e-handel parallellt med att
öka effektiviteten och lönsamheten, inte minst utanför Norden. Även
om vi räknar med fortsatt oro för konjunktur och fastighetspriser på
den svenska marknaden samt viss press uppåt för råmaterialpriser, så
ser vi att den underliggande efterfrågan på våra övriga marknader
håller i sig. Lägg till att vi försvarar vår starka nordiska
position, håller hög effektivitet i fabrikerna, samt har genomfört
två strategiskt viktiga förvärv det senaste året, så står vi totalt
sett väl rustade för andra halvan av 2018.

MALMÖ, 16 JULI 2018

Håkan Jeppsson
VD och koncernchef

Läsa hela rapporten i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef tel. 070-550 1517 eller 010-451 45
51

Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller
010-451 45 52

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande
dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland,
Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Rumänien,
Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal
länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken
som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster,
Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har cirka 4 400
anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor.
Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se
www.inwido.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inwido/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c2574930
http://mb.cision.com/Main/883/2574930/878798.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.