Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

IPO: TRANSCENDENT SKA VÄXA VIA GEOGRAFI OCH REG-TECH - VD (OMS)

(Omsändning av nyhet från 9 okt inför dagens handelspremiär. Nyhet
kompletterad med emissionsutfall etc)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsultbolaget Transcendent Group,
specialiserat inom Governance, Risk och Compliance (GRC), ska både växa
geografiskt i Europa samt via ökade digitala satsningar på så kallad
regulatory technology, reg-tech.

Det säger Martin Malm som är största ägare och vd för Transcendent Group i
entv-intervjumed Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen av bolagets aktie på
handelsplattformen Nasdaq First North Premier i höst.

Transcendent Group beskriver sig som ett värdebaserat konsultbolag som jobbar
med tre områden som hjälper organisationer att hålla ordning och reda.

"Governance handlar om stöd i ledning och styrning. Vi hjälper organisationer
att sätta regelverk och policys på plats. Risk handlar om att hjälpa
organisationerna att hantera de risker som man har. Det betyder inte att man
ska ta bort riskerna, utan det handlar om att vi hjälper dem att få riskerna
på rätt ställe i verksamheten. Compliance, på svenska regelefterlevnad,
handlar om att hjälpa organisationer att följa de regler och förordningar de
ska följa", säger Martin Malm.

Hur många konsulter har ni och var är ni verksamma?

"I dagsläget är vi knappt 150 konsulter. Vi startade verksamheten i Sverige
och sedan har den vuxit i Norden. Nu befinner vi oss i åtta olika länder i
norra Europa."

Transcendents kunder återfinns främst bland bank- och kreditmarknadsföretag,
försäkringsbolag och myndigheter.

https://youtu.be/ydFcD2_wR3c

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Transcendents vd
Martin Malm till höger

Flera svenska börsföretag är verksamma inom management-konsultverksamhet. Vad
skiljer det från governance?

"Ibland möts vi av den frågan. Management handlar om att utveckla verksamheten
och driva den framåt, medan governance handlar mer om att stödja verksamheten
att hålla ordning&reda, exempelvis via ett ledningssystem eller någon form av
policys, anvisningar och regelverk. Många gånger är det styrelsen som pekar
ut riktlinjer kring governance."

Ni sålde för 181 miljoner kronor i fjol, varav informationssäkerhet var det
största intäktsområdet med 30 procent av försäljningen. Kommer det förbli så
framöver?

"Ja, det är min bedömning. Vi har sett en enorm ökning av
informationssäkerhetsområdet under de senaste åren. Det händer väldigt mycket
negativa händelser. Norsk Hydro hade nyligen en stor incident där de
förlorade nästan en halv miljard kronor för att deras verksamhet blev
kidnappad via en så kallad ransomware. Det finns ett stort och växande behov
av att arbeta med att få informationssäkerhet på plats."

Ni har haft snabb tillväxt inom området Privacy som har vuxit till 18 procent
av er försäljning. Är det de nya dataskyddsreglerna GDPR som har gynnat er?

"Ja. Jag har jobbat med personuppgiftsfrågor sedan i början av 2000-talet, men
den stora förändringen skedde när det kom ett regelverk som tvingade aktörer
att beakta risken för stora potentiella böter. Det har lett till att alla har
agerat mycket mer kraftfullt för att få det här på plats. Det har drivit en
stor del av den verksamheten under 2016 till 2018. Men vi ser också ett
fortsatt behov av att jobba med att underhålla och efterleva regelverket, så
även om reglerna började gälla i maj 2018 jobbar vi fortsatt väldigt mycket
med att hjälpa våra kundorganisationer att följa de här reglerna."

Ser ni några nya stora regleringar som kan driva efterfrågan framöver?

"Ja, man upphör inte att förvånas över den våg av regleringar som kommer. Det
sker inte i form av en stor våg utan stötvis. Många gånger är det drivet av
trauman där redovisningsskandalen i Enron var den initiala händelsen i början
av 2000-talet som ledde till att det kom ett stort antal regelverk.
Motsvarande sker nu exempelvis inom penningtvätt. Regelverken utvecklas
samtidigt. Inom penningtvätt är vi inne i fjärde generationen och vi bedömer
att det kommer att komma andra generationer inom andra regelverk, tillsammans
med att det även planeras nya regelverk. Här är vår målsättning att
automatisera och få till ett bättre stöd att efterleva gällande regelverk,
vilket vi gör genom vår satsning inom reg-tech."

Vad ska ni göra med emissionspengarna på 30 miljoner?

"Största delen kommer vi att använda till att utöka vår satsning på den
digitala utvecklingen där vi ser en väldigt stor potential att hjälpa våra
kunder att effektivisera och minska sina totala kostnader. Inom vissa områden
motsvarar kostnaderna för att leva upp till regelverk upp till 10 procent av
kundens omsättning - det tror jag är osunt."

Hur är arbetsmarknaden för konsulter och vad gör ni för att behålla duktiga
medarbetare?

"Arbetsmarknaden är fantastisk. Jag är avundsjuk på mina medarbetare som har
så många alternativ att välja mellan. Samtidigt är arbetsgivarfrågor vårt
unika värde. Vi måste göra allt vi kan för att vara den bästa arbetsgivaren.
Det är något vi har tävlat i sedan 2012. Vi lägger enormt stor energi på att
bygga medarbetarnas individuella varumärke. Vi sätter stort fokus på att alla
personer vi attraherar och rekryterar är handplockade och sedan bygger vi
starka personliga varumärken - allt för att vi ska kunna attrahera, utveckla
och bibehålla de bästa personerna."

Transcendents omsättning har vuxit med 22 procent per år historiskt. Ni har
som mål att växa 30 procent per år de kommande tre åren. Hur ska ni mäkta med
denna acceleration utan att tappa kvalitet i organisationen?

"Det stämmer - vi har väldigt ambitiösa mål. Samtidigt ska vi inte börja göra
någonting helt annorlunda, utan vi ska fortsätta leverera tjänster och
produkter inom GRC-området. Det digitala benet, som vi har etablerat under
2019, kommer att bli en större del av vår tillväxt. Jag förväntar mig också
högre tillväxt från de nya geografiska marknader där vi har etablerat oss,
vilka är betydligt större än de marknader vi har varit på hittills. Samtidigt
ska vi etablera oss på helt nya geografiska marknader. Vårt mål är att vara
på alla de geografiska platser där det finns ett behov av GRC-tjänster. Där
är vi inte nu."

Under 2018 stod Sverige och Norge för 93 procent av bolagets omsättning medan
nya marknader stod för 6 procent.

Ni ska visserligen fortsätta fokusera på GRC-området, men ni ska göra det i
för er delvis nya länder. Är det svårare att driva företag i andra länder än
i ens hemland?

"Ja, det är svårare, men vi har prövat vår förmåga och finns nu i åtta länder
så min bedömning är att vi absolut har det som krävs."

Avser ni enbart växa organiskt eller även via förvärv?

"Vi har inte vuxit via förvärv historiskt. Det finns en utmaning att förvärva
kunskapsföretag där det centrala är att attrahera medarbetarna. Men vi
stänger inga dörrar för framtida förvärv", säger Martin Malm.

Transcendent har utöver målet om en årlig omsättningstillväxt på minst 30
procent över en treårscykel även som mål att ha en rörelsemarginal på
ebitda-nivå om minst 7 procent.

"Allt eftersom verksamheten expanderar och omsättningen relaterat till
högmarginalaffärsområdet Regtech ökar, förväntas ebitda-marginalen kraftigt
förstärkas med målsättningen om en ebitda-marginal om minst 25 procent och en
omsättning om 1,2 miljarder kronor år 2025", skriver Transcendent i
prospektet.

Bolaget siktar således på att fortsätta växa försäljningen med drygt 30
procent per år till år 2025.

Under januari till juni 2019 var de totala intäkterna 97 miljoner kronor,
motsvarande en tillväxt om blott 2 procent.

"Omsättningsökningen hänförs huvudsakligen till bolagets nya marknader, medan
bolaget inom etablerade marknader har haft en del utmaningar under första
halvåret", står det i prospektet.

Rörelseresultatet (ebit) för första halvåret var 0,7 miljoner kronor, jämfört
med 11,5 miljoner samma period i fjol. Tack vare genomförda förändringar ser
dock bolaget en mer positiv bild för hösten, är budskapet.

Vad är de största utmaningarna på er resa?

"Humankapitalet är där kampen står. Det är otroligt viktigt och vi måste vara
otroligt ödmjuka inför det faktum att det gäller att attrahera de bästa.
Lyckas man med det har man alla förutsättningar att vara framgångsrik. Det är
därför vi har ett stort fokus och satsar på våra medarbetare. Målsättningen
är att vara annorlunda än våra konkurrenter."

Känner ni av den efterfrågeinbromsning som det vittnas om i industrisektorn?

"Vi har inte märkt av någonting än. Där har vi kanske en fördel av att vi
jobbar med just Governance, Risk och Compliance-området som är ett tjänste-
och produktområde där våra kunder kanske känner sig mer 'tvingade' att ha
saker på plats. Detta är vi samtidigt ödmjuka inför. Vi har gått med vinst
alla år sedan vi startade 2001 - även exempelvis 2008 som var ett ganska
svårt år för många andra. Jag ser i nuläget inga trender som pekar på att
våra kunder väljer att inte investera i GRC-området som en konsekvens av
konjunkturen."

Regelefterlevnadsområdet har generellt vuxit på senare år. Det skulle kunna
öka organisationers incitament att bygga upp egna avdelningar snarare än att
anlita konsulter?

"Så är det självklart. En verksamhet har tre alternativ när det gäller att
hantera exempelvis regelefterlevnad. Antingen har man en organisation helt
och hållet 'in-house', eller så väljer man en lösning där man har ledarskapet
på plats och jobbar med så kallad co-sourcing, som är en blandad lösning där
man har medarbetare och konsulter för att hantera topparna. Den tredje
lösningen är att man helt och hållet lägger ut verksamheten. Tittar man på
marknaden så arbetas det i alla dimensioner. Det är en jättelik utmaning att
få det här på plats. Många vill nog ha en lösning där man har alla
medarbetare inom organisationen, men det är utmanande att attrahera och
behålla folk. Det är ganska stora kostnader med tanke på att
personalomsättningen är rätt hög."

Transcendents aktieerbjudande inför noteringen består av en nyemission på
cirka 30 miljoner kronor före transaktionskostnader samt en försäljning av
befintliga aktier från huvudägarna motsvarande cirka 20 miljoner kronor.

Du äger en tredjedel av Transcendent Group före erbjudandet, men säljer
aktier
och minskar till ungefär en fjärdedel. Förblir du lika engagerad i bolaget
framöver?

"Absolut. Det här är bara början på en resa. Jag ser inte det här som en
ändhållplats på något sätt, utan nu har jag spänt bågen för 2025 och det är
de målen som gäller för mig", säger Martin Malm.

Teckningsgraden i det erbjudande på sammanlagt cirka 50 miljoner kronor som
konsultbolaget Transcend...

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.