Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-06

IQS Energi Komfort: Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från budplikt i samband med förvärv av SENS

Aktiemarknadsnämnden har meddelat dispens till SENS Intressenter från
den budplikt som annars skulle uppkomma i samband med att IQS Energi
Komfort förvärvar Sustainable Energy Solutions Sweden AB ("SENS").

Den 2 augusti 2018 kallade IQS Energi Komfort AB (publ) ("Bolaget")
till en extra bolagsstämma att hållas den 31 augusti 2018 om beslut
om bland annat nyemission av aktier mot betalning i apport av
samtliga stamaktier i Sustainable Energy Solutions Sweden AB ("SENS")
("Apportemissionen").

Genom deltagande i Apportemissionen kommer en av säljarna av SENS,
SENS Intressenter AB:s ("SENS Intressenter"), innehav i Bolaget att
uppgå till 63 162 433 aktier och röster i Bolaget motsvarande cirka
55,6 procent av det totala röstetalet i Bolaget, vilket innebär att
dess totala innehav skulle komma att överstiga 30 procent av rösterna
i Bolaget, och budplikt skulle uppkomma i enlighet med Kollegiets för
svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Aktiemarknadsnämnden har nu meddelat dispens till SENS Intressenter
från den budplikt som annars skulle uppkomma om förvärvet av SENS
skulle genomföras. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför
stämman informeras om hur stor kapital- respektive ägarandel som SENS
Intressenter högst kan få samt att emissionsbeslutet godkänns av
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse
från aktier som innehavs av SENS Intressenter. SENS Intressenter
innehar för närvarande inte några aktier i Bolaget.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2018:34) kommer att finnas
tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida
(www.aktiemarknadsnamnden.se). För mer information om
Apportemissionen och den extra bolagsstämman, vänligen se kallelsen
till den extra bolagsstämman som finns tillgänglig på Bolagets
hemsida (www.energikomfort.se).

För mer information kontakta styrelseordförande Sverker Littorin, +46
70 875 53 09.

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000
värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av
Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det
självklara valet inom segmentet för energioptimering och
värmepumpsinstallationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark
organisation - inom försäljning, projektering, installation och
service - i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att
bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic
MTF (NGM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/aktiemarknadsnamnden-bevi...
http://mb.cision.com/Main/15262/2587246/887602.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.