Du är här

2017-08-31

IQS Energi Komfort: Delårsrapport 2017

Inledningen på året kännetecknades av färdigställande av flera
pågående projekt från 2016 och låg orderingång.

Anledningen till den låga omsättningen i andra kvartalet var den svaga
orderingången under kvartal ett.

Däremot är orderingången under kvartal två mycket god.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,6 MKR (1,5 MKR)
· Nettoomsättning uppgick till 12,8 MKR (23,3 MKR)
· Orderingång 25 MKR (28 MKR)
· Antal order fastighet 13 (10)
· Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,94 SEK (0,48 SEK)
· Soliditet 39% (neg)
· Skulder till kreditinstitut 1,2 MKR (3,3 MKR)
· Eget kapital 8,1 MKR (få -3,9 MKR)
· Utestående offerter ca 370 MKR (ca 100 MKR)
· Omsättningsprognos 2017 ca 40 MKR med förbättrat resultat under
andra halvåret

· Kvartalsrapporter redovisas från och med Q3, 2017
Svängningar i omsättningen mellan månader och kvartal får dock ses som
naturliga i fastighetssegmentet och tills bolagets grundbeläggning är
säkerställd för en längre tidshorisont.Sammanlagt för första halvåret
uppgår nettoomsättningen till 12,8 MKR (23,3 MKR) där
omsättningsminskningen i huvudsak härrör från andra kvartalet där
bolaget ej lyckats belägga verksamheten med de volymer vi önskat. Den
sammanlagda förlusten uppgår till -5,6 MKR (1,5 MKR).

Bolaget värnar om organisationens kompetens och har höga krav på
kvalitet i varje detalj genom hela processen, från dimensionering
till installation och självfallet efterföljande injustering,
övervakning och service. Framgången i den fortsatta tillväxten ligger
i personalen, det är därför en kostnad som bolaget försvarar oavsett
tillfälliga svängningar i produktionen.

IQS Energi Komfort AB tecknade order för motsvarande ca 25 MKR första
halvåret 2017 där avtal rörande fastighetsprojekt tecknades i andra
kvartalet och till stor del för leverans 2017.

Omsättning och resultat har ej utvecklats tillfredställande men har
stabiliserats i takt med att installationerna för fastighet och villa
tog fart i juli 2017.

Bolaget förväntar sig ytterligare ett flertal tecknade order före
årets utgång för leverans 2018. Det betyder att vi snabbt når upp i
förväntad avslutsfrekvens på utestående offerter och verksamheten
uppnår en stabil och kontinuerlig omsättning och installation i
kärnaffären.

Antal order för perioden januari - juni ligger 30% över föregående år.

Produktionen är i det närmaste fullbelagd för fastighet resterande
delen 2017.

Målet för 2017 är att bolaget ska fortsätta arbeta sig in i
fastighetssegmentet organiskt inom kärnverksamheten energioptimering
och gärna komplettera med ytterligare ett eller flera förvärv under
2018.

Volymen utestående offerter, dvs offerter baserat på erhållen
förbrukningsinformation och dimensionering av anläggningar, i
fastighetssegmentet fortsätter att växa och är nu ca 370 MKR (ca 100
MKR). Målet tidigare var att uppnå ca 400 MKR men nu ökar vi
ambitionstakten och siktar på att nå ca 500 MKR 2017 och att löpande
teckna nya order om ca 10 - 20% av denna volym.

Mot bakgrund av att volymerna i segmentet fastighet tidigare varit
relativt blygsamma så krävs det att bolaget arbetar upp en betydande
offertbas (utestående offerter), och även prospektbas, för att kunna
generera order och omsättning i linje med vår vision då segmentet
kännetecknas av mycket långa beslutsprocesser både vad det gäller
befintliga fastigheter och nybyggnation.

Se mer information i IQS Energi Komfort AB delårsrapport 2017

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps
installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges
största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet
inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer.
Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation - inom
försäljning, projektering, installation och service - i kombination
med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus
på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http:// (http://husqvarnagroup.com/)energikomfort.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/delarsrapport-2017,c2336533
http://mb.cision.com/Main/15262/2336533/715919.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.