Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-02

IQS Energi Komfort: Förslag till minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier i IQS Energi Komfort samt förä...

Genom ett pressmeddelande som offentliggörs separat kallar styrelsen i
IQS Energi Komfort AB (publ) ("Bolaget") till en extra bolagsstämma
fredagen den 31 augusti 2018 för att bland annat besluta om förvärvet
av Sustainable Energy Solutions Sweden AB ("SENS") och om en emission
av 102 280 077 aktier i Bolaget som betalning för samtliga stamaktier
i SENS ("Apportemissionen").

I samband med detta föreslår styrelsen i Bolaget att bolagsstämman
också beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital och om en
sammanläggning av Bolagets aktier.

Minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier

Förslaget till minskning av aktiekapitalet innebär att Bolagets
aktiekapital minskar med högst 5 114 003,85 kronor utan indragning av
aktier för avsättning till fritt eget kapital. Därigenom minskas
Bolagets aktiekapital till som lägst 568 222,65 kronor fördelat på 11
364 453 aktier (före Apportemissionen), envar med ett kvotvärde om
0,05 kronor. Minskningen av aktiekapitalet avses dock att återställas
genom Apportemissionen.

För att åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier
föreslår styrelsen även att bolagsstämman beslutar om en
sammanläggning av aktier 1:10 där tio aktier sammanläggs till en
aktie. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt
antal nya aktier kommer denna av SENS Intressenter AB och Meus Liberi
Tripudium AB ("Garanterna"), som vid genomförandet av
Apportemissionen och förvärvet av SENS blir två av Bolagets största
aktieägare, vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-9) att
dennes innehav, efter tillägg av Garanterna tillhandahållna aktier,
blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt.
Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden ABs
försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.
Aktieägare behöver inte heller vidta några åtgärder för att delta i
sammanläggningen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa
avstämningsdag för sammanläggningen.

Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag
till sammanläggning av aktier kommer avstämningsdag för
sammanläggningen, ny ISIN-kod för aktien och ytterligare information
om sammanläggningen att offentliggöras genom separat pressmeddelande
efter stämman.

Efter genomförandet av Apportemissionen, minskningen av aktiekapitalet
och sammanläggningen av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att
uppgå till 11 364 453 stycken, vardera med ett kvotvärde om 0,50
kronor.

Förändringar i styrelsen

Johan Ryding, styrelseledamot i IQS Energi Komfort, har meddelat
styrelsens ordförande att han lämnar sitt uppdrag i styrelsen med
omedelbar verkan. Även Cai Essén har meddelat styrelsens ordförande
att han kommer att lämna sitt uppdrag i styrelsen men i samband med
den extra bolagsstämman den 31 augusti 2018.

Till den extra bolagsstämman har aktieägare som representerar cirka 50
procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslagit Hans
Andréasson, Mats Edlund och Albert Elfström till nyval i styrelsen
(se kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggörs separat
för mer information).

Mer information om förslagen till beslut återfinns i kallelsen till
den extra bolagsstämman som offentliggörs separat.

För mer information kontakta styrelseordförande Sverker Littorin, +46
70 875 53 09.

Pressmeddelandet lämnades till offentliggörande genom ovan
kontaktpersons försorg den 2 augusti 2018 klockan 18.00.

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000
värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av
Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det
självklara valet inom segmentet för energioptimering och
värmepumpsinstallationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark
organisation - inom försäljning, projektering, installation och
service - i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att
bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic
MTF (NGM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/forslag-till-minskning-av...
http://mb.cision.com/Main/15262/2585373/886191.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.