Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

Irisity AB: Irisity inför delningsmodell och exekverar ny tillväxtstrategi

Göteborg - Irisity AB (publ) förändrar bevakningsbranschen med ny
affärsmodell samt går in i expansiv tillväxtfas internationellt.

Möt den smartaste, mest nyfikna, mest exakta problemfinnaren i
övervaknings-branschen. Att fela är mänskligt, säger de. Men i
säkerhetsbranschen är målet noll felfrekvens, något ingen kommer
närmare än Irisity.

Det är precis detta våra kunder efterfrågar, en kostnadseffektiv,
prediktiv bevakningslösning med hög precision och utan fellarm.

Att gå från en helt manuell väktarrondering till en linjär passiv
övervakningskamera förbättrar förvisso bevakningen men endast
marginellt. Detta då övervakningen även fortsatt sker mestadels
reaktivt och där "ronderingen" endast flyttas in från objektet till
en ofta överbelastad ledningscentral.

Lösningen heter intelligent kamera med proaktivt arbetande
självlärande algoritmer.

Detta låter tekniskt och varför behövs algoritmer? För att svara på
det, låt oss ta ett steg tillbaka: det grundläggande problemet är
överflödet av övervakningsdata. En högupplöst övervakningskamera
genererar nästan fyra biljoner pixlar på ett dygn. Att detektera
otillåten mänsklig aktivitet i denna störtflod av data, dessutom utan
att fellarma på väder- och vindstörningar, samt med hög precision
även på långa avstånd…

En till synes omänsklig uppgift? Nej! Men det behövs stöd från
artificiell intelligens!

Irisity har under snart tio år utvecklat ett antal smarta
AI-algoritmer som arbetar i realtid och dessutom är kopplade till
maskininlärning (vilket gör dem smartare och smartare). Hittills har
vi utvecklat fem patenterade algoritmer som alla är specialiserade på
att med hög precision och i realtid urskilja mänsklig aktivitet i
olika situationer för olika miljöer (realtid är viktigt för att
minska responstid och agera prediktivt).

Irisitys kärna är vår intelligenta bevakningsteknologi med
specialiserade algoritmer.

Vår bevakningslösning med intelligenta algoritmer resulterar inte bara
i en branschledande hög precision utan möjliggör också en
nolltolerans för missade skarplarm. Där våra algoritmer är så
effektiva att vi kan lämna en unik fellarmsgaranti (fellarm driver
negativ uppmärksamhet samt ökad kostnad). Våra kunder konstaterar en
mycket stor besparingseffekt, där exempelvis skolbevakaren i
genomsnitt reducerar kostnaden för skadegörelse- och stöld med
70-80%.

Irisitys teknologi har mottagits mycket väl av marknaden där vi inom
flera områden är förstahandsvalet bland svenska företag och kommuner.

Vi bevakar idag över 400 objekt för 350 kunder i Skandinavien. Objekt
som är allt från det prestigefyllda Skanska projekt Slussen i
Stockholm, till de mest problemtyngda förortsskolorna i våra
storstäder. Våra algoritmer för Nattillsyn där en intelligent kamera
hänsynsfullt sköter "ronderingen" för att skapa trygghet åt våra
äldre i egen hemmiljö.

Vi har hittills lagt c:a 100 manår och ungefär lika många miljoner
kronor på att utveckla dessa algoritmer. Samtliga är patentsökta. Nu
avser vi att öka utvecklingstakten och har ansökt om ytterligare fyra
patent samt kommer under 2018 att söka ytterligare fem nya patent.

Skapa förutsättning för tillväxt

Irisity har under de första kvartalen 2017 arbetat intensivt med att
ta bolaget från ett entreprenörsläge till ett stabilt tillväxtbolag.
Ett förändringsarbete som stärker såväl interna som externa
processer, sälj, kundhantering och utveckling. Vi har också stärkt
vårt kassaflöde och börjar uppnå en stabil finansiella grund inför
kommande expansionsstrategi. Vi kan nu konstatera två kvartal av
positiva effekter av hittills genomförda förändringar. Detta arbete
kommer att fortsätta även under fjärde kvartalet då vi också kommer
att inleda vår tillväxtstrategi.

Irisity inleder expansionsstrategi samt inför en banbrytande
affärsmodell.

Irisity verkar på en marknad som globalt omsätter drygt Euro 65
miljarder årligen och som växer med CAGR 10%. Men där mindre än 2% av
bevakningen har en intelligent kamera, vilket som belysts ovan krävs
för att uppnå en bevakningslösning med tillräckligt hög precision
utan fellarm. Marknadspotentialen för Irisitys intelligenta
kameralösning och algoritmer är således betydande.

Ny affärsmodell

Den bästa affärsmodellen utgår ifrån det verkliga kundbehovet, i vårt
fall söker kunderna: en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning
med hög precision och utan fellarm. Samtidigt besitter Irisity unika
förutsättningar att möta det kunden verkligen efterfrågar, detta
genom våra patenterade realtidsalgoritmer.

Vi förändrar nu vår affärsmodell utifrån ett kundbehovsfokus samt för
att bättre möta vår unika leverans:

"betala då det sker ett intrång, inte då det inte händer något eller
för fellarm"

Detta kan tyckas självklart men är långt ifrån hur bevakningsbranschen
hittills fungerat. Företag har istället tvingats betala en hög fast
avgift, oavsett om det sker något intrång eller ej. Många företag
betalar också stora kostnader för rena fellarm. Som förutom ökad
kostnad även driver negativ uppmärksamhet. Den reella konsekvensen
för dessa företag är en hög kostnad för en fellarmande tjänst med
dålig precision och prediktion.

Införandet av denna nya modell kommer ske gradvis för våra existerande
kunder och direkt för nya.

Irisity har en unik möjlighet genom våra algoritmer att möta det
verkliga kundbehovet, och vi ställer inte bara om vår affärsmodell
utan troligen en hel bransch. Endast den aktör som besitter lämpliga
algoritmer och teknologi för att uppnå tillräckligt hög
bevakningsprecision utan fellarm kan erbjuda denna affärsmodell.

Delningsmodell för att stärka vår AH-I

För att skapa bästa möjliga bevakningsprecision och prediktion
samverkar våra algoritmer med ett operatörsnätverk. En kombination av
algoritmer och "mänsklig intelligens" i ett operatörsnätverk ger den
effektivaste och bästa analysen för larm. Möjligheterna i denna
symbios mellan artificiell- och mänsklig intelligens är närmast
obegränsad. Vi benämner detta AH-I. Redan idag levererar vårt AH-I
system prediktiv bevakning av mobbning och skadegörelse på skolor,
miljöpositiv optimering av parkeringsplatser, trygghet under nätter
för äldre i hemmet, persontrafikflöden i butiker och mässor,
intrångslarm på skyddsobjekt nattetid på mycket långa avstånd, med
flera. De framtida möjligheterna är som sagt betydande.

För att stärka den mänskliga intelligensdelen av vårt AH-I system,
kompletterar och expanderar vi nu detta nätverk att omfatta utöver
svenska larmcentraler som SOS, Nokas, mfl. även centraler i Polen och
Norge.

För att ta steget fullt ut mot ökad kvalité, kostnadseffektivitet samt
skalbarhet kommer vi nu stegvis införa en resursdelningsfunktion där
certifierade frilansresurser samverkar i vårt nätverk.

På lite längre sikt avser vi också att införa resursdelning även inom
enklare väktaruppdrag, där deltagande certifierade frilansresurser
utför uppgifts- och geostyrda ronderingsinsatser.

Vi har inlämnat nya patentansökningar avseende kritiska funktioner
inom ett effektivt resursdelningsnätverk. Inkluderat dynamisk
prissättning, on-line certifiering, kollektiv konsensus (nätverket
"röstar" om lämplig larmanalys"), korsvisa betygsystem, geo-baserad
uppgiftallokering och ruttplanering. Samtliga är kritiska funktioner
i ett modernt delningsnätverk.

Expansionsstrategi

Den nya affärsmodellen möjliggörs som beskrivits ovan av våra
patenterade algoritmer i samverkan med en modern skalbar
resursdelningsbaserad operatörsdel:

Irisity har ett kraftfullt erbjudande som verkligen möter kunden och
samtidigt är mycket skalbar, vår algoritmbaserade bevakningsteknologi
lämpar sig väl för licensiering på nya marknader

Irisitys bevakningsteknologi med våra unika algoritmer som bas har en
omfattande exportpotential. Vi har därför för avsikt att expandera
vår affär utanför Skandinavien. Vi gör detta genom en mjukvaru- och
tjänstemodell, i nära samarbete med väl utvalda ledande
säkerhetsaktörer på respektive marknader. Där Irisity licensierar ut
algoritmer och operatörsdelningsnät.

Vi avser således inte att bygga en internationell organisation med
lokala kontor utan kommer att expandera genom licensiering. Vi
praktiserar en välbeprövad "mjukvarulicensmodell", med hög
bruttomarginal, ett minimum av investering och förhållandevis låg
risk.

Inledningsvis har 5-8 internationella marknader identifierats där
avtalsförhandlingar kommer slutföras under Q4-Q1 2018. Vi räknar med
första kundprojekt och intäkt från dessa marknader from Q1-18.
Målsättningen är att teckna licenstagare i minst 10 länder/marknader
utanför Skandinavien vid utgången av 2018.

Innan utgången av 2018 avser bolaget också att lansera en
"peer-to-peer" delningsmodellbaserad tjänst mot privatmarknaden i
Skandinavien. Genom att dra full nytta av våra algoritmer och
resursdelningsnätverket kommer olika bevakningslösningar för
grannsamverkan och trygghet erbjudas privatmarknaden.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av
proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity
kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd
applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning
av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden.
Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett
skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor.
Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och
snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det
närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera
internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to
make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the
Securities Markets Act. The information was submitted for
publication, through the agency of the contact person set out above,
at 08:00 CET on October 18, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 ·
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irisity-ab/r/irisity-infor-delningsmodell-och-...
http://mb...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.