Du är här

2017-05-16

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB - Beslut vid årsstämma 2017

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2017 avhölls idag tisdagen den 16
maj på Wallenberg konferenscenter i Göteborg. Vid årsstämman fattades
följande huvudsakliga beslut.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat
godkändes av stämman. Detta innebär att det till årsstämmans
förfogande stående beloppet, uppgående till 174 179 352 kr, i sin
helhet skall överföras i ny räkning och att ingen utdelning skulle
lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 200 000 kr till styrelsens
ordförande och 80 000 kr till envar av övriga ledamöter. Arvode till
revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till
styrelseledamöter nyvaldes Lars Adlersson, Gunnar Olsson och
Hans-Olov Olsson och omvaldes Eva Lindgren, Rein Piir, Jacob Testor
och Anders Vedin. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Vedin.
Hans-Peter Ostler hade avböjt omval. Som revisor omvaldes
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig
revisor Johan Rippe.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär
huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en
marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och
pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande.

Instruktion för valberedningens arbete

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den
instruktion för valberedningens arbete som fastställdes vid extra
bolagsstämma den 30 november 2016 ska gälla oförändrad tillsvidare.

Nicholas Waters, VD

16 maj 2017

För vidare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, COO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på
utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa
sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har för närvarande två primära läkemedelskandidater, IRL752 och
IRL790, med genomförda kliniska Fas I-studier, samt ytterligare tre
projekt i preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att
regelbundet ta fram nya läkemedelskandidater med hjälp av den unika
och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/irlab---beslut-vid-ars...
http://mb.cision.com/Main/15440/2266935/675327.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.