Du är här

2018-08-29

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB delårsrapport januari - juni 2018

Händelser under det andra kvartalet 2018

· Årsstämma hölls den 16 maj. Bland beslutspunkterna var val av två
nya styrelseledamöter, att en styrelseledamot hade avböjt omval samt
att styrelsen bemyndigades att emittera aktier.

· Den 17 maj meddelades att bolaget förbereder notering på
Stockholmsbörsens huvudlista. Processen väntas ta mellan nio och tolv
månader.

· Den 23 maj genomfördes en riktad emission uppgående till 138,6
msek till topprankade investerare i USA och Sverige. Emissionen
riktades till amerikanska New Leaf Venture Partners samt svenska AP2,
AP3, AP4, Handelsbanken, Alfred Berg och två privatinvesterare.

· Den 29 juni rapporterades "top-line" resultat från Fas IIa-studien
med IRL752. Studien uppnådde det primära målet.

Finansiell översikt för det andra kvartalet 2018

· Rörelseresultatet uppgick till -23 548 TSEK (-10 641 TSEK).
· Periodens resultat uppgick till -23 825 TSEK (-10 645 TSEK).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till
moderbolagets aktieägare uppgick till -3,23 SEK (-1,52 SEK).

· Likvida medel per den 30 juni 2018 uppgick till 170 178 TSEK (106
810 TSEK).

· Eget kapital per aktie uppgick till 30,48 SEK (26,96 SEK).
· Genomsnittligt antal anställda var 15 (11) varav 14 (10) inom FoU.
VD:s kommentar

I slutet av maj attraherade IRLAB amerikanska och svenska
institutioner och investerare i en nyemission om totalt 138,6 MSEK. I
slutet av juni rapporterade vi så kallade top line-resultat från Fas
IIa-studien med IRL752, vilka visade att läkemedelskandidaten
tolereras väl av patienter med Parkinsons sjukdom och demens. Det är
inspirerande med så många positiva händelser och att bolaget uppnår
högt uppsatta mål. En av höstens viktigaste händelser är top
line-resultaten från den pågående Fas II-studien med IRL790.

Finansiering med prominenta investerare

Under vinter och tidig vår fortsatte arbetet med att träffa nya
investerare och sprida kunskap om vår verksamhet, projekt, resultat
och planer. Det följdes av fördjupade diskussioner och
informationsutbyten. Den 16 maj bemyndigade årsstämman styrelsen att
fatta beslut om nyemission vilket möjliggjorde att amerikanska New
Leaf Venture Partners tillsammans med bland annat de svenska fonderna
AP2, AP3, AP4, Handelsbanken och Alfred Berg den 23 maj investerade
knappt 140 msek i IRLAB.

Ur IRLAB:s perspektiv är detta en stor framgång och en milstolpe i
bolagets utveckling. De institutionella ägarna har ytterligare
validerat kvaliteten i våra projekt och vår arbetsmetodik.

Positiva resultat från Fas IIa med IRL752

Under våren har en Fas IIa-studie med IRL752 avslutats. Studiens
huvudsakliga syfte ? primary end-point ? var att få information om
säkerhet och tolererbarhet i patienter med parkinsons sjukdom och
demens.Studien var fyra veckor lång och omfattade 32 patienter.

I juni kunde vi rapportera att IRL752 uppvisar god tolererbarhet i de
doser som studerats vilket är en viktig förutsättning för att kunna
utveckla substansen vidare i Fas IIb och Fas III och en milstolpe i
utvecklingen av IRL752.

Nästa steg i utvecklingen av IRL752 är att planera en Fas IIb-studie
där effekt ska studeras som primary end-point.

Ny lista och breddad ägarbas

Styrelsen har fattat beslut om att förbereda bolaget för notering på
Stockholmsbörsens huvudlista. I ljuset av detta är det glädjande att
det under andra kvartalet tillkom cirka 200 ägare till bolagets redan
straka och breda privata ägarbas. Antalet ägare nu överstiger 1 700.

Finansiell kalender

Delårsrapport (Q3) - 14 november 2018

Bokslutskommuniké (Q4) - 27 februari 2019

För vidare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First
North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för
behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons
sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790,
inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt
ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora
medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika
systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya
behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/irlab-delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/15440/2602769/898856.pdf
http://mb.cision.com/Public/15440/2602769/9c23229335f6b637.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.