Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-02

IRRAS: Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i IRRAS AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i IRRAS AB (publ) den 2 mars 2020 beslutades
enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästa årsstämma
besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt innebärande en emissionslikvid om sammanlagt högst
omkring 250 miljoner kronor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett
tidseffektivt sätt för att finansiera Bolagets löpande verksamhet.
Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av
bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande
marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner emitteras.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt vårdteknologiföretag fokuserat på leverans av
innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras
patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter
som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala
vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med
nuvarande behandlingsmetoder inom neurokritisk vård. IRRAS
marknadsför och säljer sina produkter globalt till sjukhus, via sin
egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt
via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i
München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare
information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market
(IRRAS). Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sabina Berlin
CFO
+46 739 51 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 18.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irras/r/stammokommunike-fran-extra-bolagsstam...
https://mb.cision.com/Main/16550/3050901/1204501.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.