Du är här

2017-09-11

Isofol Medical: Isofol meddelar att Modufolin® som räddningsbehandling vid osteosarkom hos barn är säkert och förebygge...

Isofol Medical AB (publ) meddelar att resultaten från den nyligen
avslutade kliniska studien ISO-MTX-003 visar att Modufolin® fungerar
åtminstone lika bra och är lika säkert som standardterapi vid
räddningsbehandling mot HDMTX-relaterad toxicitet vid osteosarkom hos
barn och unga vuxna.

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract som beskriver
resultatet från den kliniska studien ISO-MTX-003 har presenterats på
årets möte av European Society for Medical Oncology (ESMO).
Resultaten är de första för Modufolin® som räddningsbehandling efter
HDMTX vid behandling av osteosarkom och visar att 15 mg / m2
Modufolin® har minst lika bra säkerhet och effekt som
standardbehandlingen kalciumfolinat.

ISO-MTX-003 är en dosdefinierings- och säkerhetsstudie i vilken
patienter från fyra olika länder behandlades med Modufolin® efter
HDMTX, i enlighet med den standardiserade behandlingsregimen MAP.
HDMTX-relaterad toxicitet samt dålig eliminationshastighet av MTX
försenar ofta administreringen av efterföljande kemoterapiterapier.
Det här försämrar dosintensiteten vilket kan leda till försämrat
behandlingsresultat. Det är därför mycket viktigt att optimera
räddningsbehandlingen.

Karin Ganlöv, CMO för Isofol Medical, kommenterar.
"ISO-MTX-003-studien är en milstolpe i utvecklingen av Modufolin®
eftersom resultaten från denna studie är våra första kliniska data
för Modufolin® som HDMTX-räddningsbehandling vid osteosarkom.
Säkerställandet av att Modufolin är säkert hos denna utsatta
patientgrupp, huvudsakligen bestående av barn och ungdomar, är för
Isofol av högsta vikt. Det är därför mycket glädjande att
studieresultaten är goda och att vi i vår framtida kliniska
utveckling av Modufolin® inom indikationen kan sikta vi på att
optimera HDMTX räddningsbehandlingen för dessa patienter. "

HDMTX är en vanlig del av behandlingsregimen MAP, den vanligaste
behandlingen för patienter med osteosarkom. Folater är den mest
vedertagna räddningsbehandlingen och administreras efter HDMTX för
att förhindra behandlingsrelaterad toxicitet. Isofols
läkemedelskandidat Modufolin® utvärderas som en ny, mer effektiv,
folat-baserad behandling för samma syfte.

Osteosarkom

Osteosarkom är en sällsynt (beräknas till 0,2% av alla maligna
tumörer) elakartad form av primär skelettcancer som främst drabbar
barn och unga vuxna. Den genomsnittliga, årliga förekomsten av
osteosarkom bedömdes under perioden 1998 till 2000 ligga runt 2.9
(intervall 1.5-4.0) per 1 000 000 individer inom EU.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

Email: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är
ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och
minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter.
Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens
folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin
och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin®
metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos
patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga
förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en
klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling
av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd
kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med
metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt
licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna
till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland)
patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB
handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA
Sweden AB.

www.isofol.se

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 september 2017, kl. 11.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofol-meddelar-att-modufolin...
http://mb.cision.com/Main/15598/2343782/720622.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.