Du är här

2017-08-21

Isofol Medical: Isofol Medical AB: Halvårsrapport 2017 (januari 2017 - juni 2017)

GÖTEBORG den 21 augusti 2017 - Isofol Medical AB (publ; First North
Premier: ISOFOL), ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin®
som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och
som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av
osteosarkom, presenterade idag sin halvårsrapport för 2017 och gav en
generell uppdatering av väsentliga händelser.

Andra kvartalet (april - juni) 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 1 TSEK (14) och övriga
rörelseintäkter till 64 TSEK (125).

· Resultat före skatt uppgick till -13 714 TSEK (-10 685).
· Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-348,56).
Halvår (januari - juni) 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 2 TSEK (94) och övriga
rörelseintäkter till 139 TSEK (243).

· Resultat före skatt uppgick till -26 908 TSEK (-25 423).
· Resultat per aktie uppgick till -0,85 SEK (-829,33).
Väsentliga händelser april - juni 2017

· För att med stöd av FDA i USA och EMA i EU finansiera
genomförandet av en registreringsstudie med 450 patienter genomförde
bolaget i april 2017 en publik emission som totalt inbringade 473
MSEK varav 43 MSEK utgjordes av en övertilldelningsoption. Detta
följdes av en notering av bolagets aktie på Nasdaq First North
Premier den 4 april. Under perioden 5 april till 5 maj utnyttjades ca
40 MSEK av övertilldelningen av bolagets finansiella rådgivare Pareto
Securities för kursstabiliserande åtgärder enligt ett så kallat Green
Shoe förfarande. Totalt emitterades 14 828 000 nya aktier i bolaget
vilket efter emissionskostnader inbringade ca 400 MSEK till bolaget.

· Vid årets möte av American Society of Clinical Oncology (ASCO) i
Chicago den 2-6 juni publicerades att abstract som beskriver utfallet
från en retrospektiv observationsstudie i patienter som behandlats
för osteosarkom. Abstractet beskriver frekvensen av misslyckade
"rescuebehandlingar" efter högdosbehandling med metotrexat och
indikerar ett stort medicinskt behov eftersom ca 50% av samtliga
studerade rescue behandlingar blev försenade på grund av omfattande
biverkningar.

· Under perioden öppnade Isofol fem ytterligare studiecentra i
Grekland som sedan har rekryterat ett flertal patienter till den
pågående ISO-CC-005 studien i vilken Modufolin® utvärderas för
behandling av kolorektalcancer. ISO-CC-005 är en klinisk fas I /
II-studie vars målsättning är att identifiera den dos av Modufolin®
som skall användas i den fortsatta kliniska utvecklingen. Studien
utvärderar fyra olika doser av Modufolin® i kombination med 5-FU och
oxaliplatin och / eller irinotekan hos patienter med stadium IV av
kolorektalcancer. Dosvalet bestäms av hur väl de olika doserna
tolereras samt av biverkningsprofilen. Öppnandet av studiecentren är
en del av Isofols plan för att säkerställa den planerade
rekryteringshastigheten i studien samt att erbjuda fler läkare
möjlighet att bekanta sig med Modufolin®. Totalt har 38 patienter
behandlats i studien och resultaten tyder på att Modufolin® har en
bra biverkningsprofil och förväntad antitumoral effekt i kombination
med 5-FU och oxaliplatin och / eller irinotekan.

· Den 16 maj hölls årsstämma i Isofol Medical. I enlighet med
valberedningens förslag beslutade stämman att välja en styrelse
bestående av Jan-Eric Österlund, ordförande (omval), Bengt Gustavsson
(omval), Lars Lind (omval), Jonas Pedersén (omval), Ulf Ljungnelius
(omval).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Nya forskningsresultat från en akademisk samarbetspartner till
Isofol presenterades vid årets världskongress ESMO (European Society
for Medical Oncology) för gastrointestinal cancer i Barcelona,
Spanien. Resultaten stöder rationalen att utveckla Modufolin® som
ersättare till dagens folatpreparat för att förbättra
behandlingsresultatet hos patienter med kolorektalcancer.

· I en studie på patienter med metastaserad kolorektalcancer, så
kallat stadium IV, och med en dålig prognos, har det nu tydligt
visats att låga genuttrycksnivåer av den folatrelaterade genen ABCC3
är länkat till en dålig respons till dagens grundterapi som består av
5-FU (5-fluorouracil) och leukovorin. Tidigare resultat har visat att
låga genuttrycksnivåer av folat-relaterade gener leder till en dålig
respons mot 5-FU + leukovorin i patienter med mindre aggressiva
former av kolorektalcancer. Detta beror på att om inte leukovorin
transporteras och metaboliseras i tillräcklig utsträckning, kommer
det inte att omvandlas till kofaktorn
[6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat. Höga nivåer av denna kofaktor
behövs för att 5-FU skall kunna inhibitera sitt målenzym och för att
kunna uppnå den eftertraktade antitumorala effekten (responsen). De
presenterade forskningsresultaten stärker Isofols rational och
motivering till att genomföra den planerade registrerings studien med
Modufolin i patienter med spridd kolorektalcancer, ISO-CC-007
studien.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB

Email: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North
Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017 kl.
08:45 CET.

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är
ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och
minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter.
Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens
folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin
och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin®
metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos
patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga
förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en
klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling
av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd
kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med
metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt
licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna
till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland)
patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB
handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA
Sweden AB.

www.isofol.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofol-medical-ab--halvarsrap...
http://mb.cision.com/Main/15598/2329896/711618.pdf
http://mb.cision.com/Public/15598/2329896/977fa315ba203e29.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.