Du är här

2017-05-16

ISR: Delårsrapport   Q1 2017 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Januari 2017 skickades tre patentansökningar in till det
europeiska patentverket (EPO) gällande bolagets nya kemi och nya
läkemedelskandidater.

· Februari 2017 skickades fem patentansökningar in till det
europeiska patentverket (EPO) gällande dels bolagets nya kemi och nya
läkemedelskandidater, dels patent som ska stärka bolagets redan
godkända användarpatent.

· ISR noterades på Nasdaq First North den 24 mars 2017.
· Gunnar Modalen tillträdde som CFO och medlem i koncernledningen
den 1 mars 2017.

· Den planerade kliniska prövningen (ISR-002) senareläggs med
anledning av kompletterande frågor från den Sydafrikanska
läkemedelsmyndigheten (MCC). Vid positivt besked från MCC beräknas
den kliniska prövningen nu att genomföras med start under Q3 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 10e april 2017 undertecknade ISR ett "Memorandum of Understanding"
(MoU) med det kinesiska konglomeratet China Resources Development
Group (CRDGC). Intentionsavtalet har för avsikt att identifiera
strategiska samarbetsformer mellan ISR och ett eller flera kinesiska
läkemedelsbolag inom CRDGC sfären för utveckling och marknadsföring
av ISR:s läkemedelskandidater inom HIV/AIDS området i Kina. Ett
framtida samarbete med CRDGC möjliggör etablering av ISR på en stor
och växande kinesisk HIV/AIDS marknad.

ISR presenterar positiva data från bolagets kliniska prövningar fas
IIa.

ISR presenterar ett förtydligande av bolagets strategier för kliniska
prövningar vid HIV.

VD Mikael Brönnegård kommenterar

Utveckling av läkemedel med målsättning att stimulera och reglera
kroppens immunsystem vid olika sjukdomstillstånd fortsätter att vara
ett starkt tillväxtområde inom life science sektorn. ISR har en
frontposition inom sektorn där framför allt fokus på att med redan
marknadsförda läkemedel och med nya läkemedelskandidater direkt
reglera immunsystemet att känna igen olika virusinfektioner.
Immunsystemets viktiga och unika roll i kampen mot sjukdomar gör att
bolagets produktportfölj sträcker sig långt bortom HIV och
virusinfektioner med potentiella tillämpningar inom t ex immunoterapi
och cancer.

Mot bakgrund av att immunterapier idag är ett prioriterat
forskningsområde internationellt är det därför stimulerande att ISR
under det första kvartalet dels har stärkt patentportföljen
väsentligt och dels har tagit fram nya och unika läkemedelskandidater
som efter att den prekliniska fasen är avslutad kan testas på
människa. Framstegen inom bolagets forskning- och utvecklingsarbete
visar på en effektiv forskningsmotor som driver såväl den prekliniska
verksamheten som det strategiska patentarbetet.

Mot bakgrund av att den Sydafrikanska läkemedelsmyndigheten (MCC) inte
primärt godkände studiestart av ISR002 (fas IIb) i enlighet med vår
ansökan har ISR kompletterat studieprotokollet och besvarat de frågor
som MCC hade. Olika länders läkemedelsmyndigheter har generellt sett
olika syn på hur kliniska prövningar ska genomföras och lokala
tolkningar av gällande riktlinjer för behandling av HIV infektion gör
att alternativa studiestrategier alltid ska tas fram. ISR:s kliniska
prövningsprogram har tagits fram för att undanröja de regulatoriska
riskerna. Det primära syftet med bolagets kliniska prövningsprogram
är att genom en kombinerad fas IIa/fas IIb program bekräfta de
positiva resultaten på virusmängd och på immunförsvaret med GnRH
agonist som uppnåddes i den tidigare fas IIa studien.

Till sist vill jag tacka alla gamla och nya aktieägare för en lyckad
börsintroduktion i mars månad. Det är min förhoppning att ISR med
hjälp av framstående internationella samarbetspartners, en stark
patentportfölj, en bred och stark produktportfölj, en effektiv
forskningsmotor och en väl utvecklad klinisk prövningsstrategi, kan
flytta fram och stärka bolagets position på marknaden för
immunreglerande läkemedel med fokus på HIV.

Mikael Brönnegård

VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

För ytterligare information

Mikael Brönnegård, VD
Telefon: +46 70 299 62 64
E-mail: mikael.bronnegard@israb.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isr/r/delarsrapport---q1-2017-isr-immune-syste...
http://mb.cision.com/Main/15466/2266167/674829.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.