Du är här

2018-08-15

ISR: Halvårsrapport 2018 - ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Sammanfattning av halvårsrapport

ISR003, en fas IIa-studie, har påbörjats efter godkännande från
läkemedelsverket och

etikkommittén där patienter med bromsmedicin (ART) lottas till ART +
ISR048, eller bara

ART och som då utgör kontrollgruppen. Patienterna behandlas i tre
månader och följs

sedan i ytterligare tre månader där vi undersöker om HIV-reservoarerna
minskar eller slås

ut. Vi planlägger även en fas II-studie med HIV-patienter som
utvecklat resistens mot

bromsmedicin. Strategin är att även positionera ISR048 som ett
alternativt läkemedel till

dagens bromsmediciner och på så sätt adressera problemet med
resistensutveckling hos

ART. Vi har även pågående diskussioner med intressenter i Asien för
att genomföra en fas

III-klinisk studie av HIV-patienter med ISR048.
ISR:s forsknings- och utvecklingsprogram har tagit fram 60 unika
läkemedelskandidater som

stimulerar immunsystemet i olika grad och omfattning. ISR050, vår
läkemedelskandidat från

Immunolidfamiljen har visat mycket bra effekt i djurmodell av cancer
och därför har ett

helägt dotterbolag bildats, ISR Oncology AB, för att ta fram en IND
(Investigational New

Drug) och genomföra kliniska prövningar. ISR kommer att genom
partnerskap med andra

läkemedelsbolag och genom utlicensieringsaffärer driva utvecklingen av
bolagets

läkemedelskandidater för behandling av cancer.
Prekliniska försök i cell och djurmodeller pågår för att hitta de
bästa substanserna för TBC

och HBV-behandling som sedan går in i tox studier för
läkemedelsutveckling.

Väsentliga händelser under det första halvåret
- 2018-01-12 erhöll ISR godkännande av Läkemedelsverket för en Fas
IIa-studie.

- 2018-01-22 startar ISR två nya program mot TBC och cancer.
- 2018-03-15 påbörjar ISR den tidigare aviserade Fas IIa HIV-studien i
Stockholm.

- 2018-03-26 meddelar ISR att ett nytt dotterbolag bildas - ISR
Oncology AB.

- 2018-05-23 hålls årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding
AB.

- 2018-06-14 publicerar ISR en operativ uppdatering.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
- ISR har inte publicerat några väsentliga händelser efter periodens
utgång.

Sammanfattning av finansiell information

Delårsperioden 2018-01-01 - - 2018-06-30
Rörelseintäkter 0
Rörelseresultat -8 896 tkr
Resultat per aktie -0,48 kr
Soliditet 65 %

VD Ola Winqvist kommenterar

Vi har nu påbörjat läkemedelsstudien ISR003, där 60 patienter kommer
att lottas till att få ISR048 tillsammans med ART eller bara
observeras med sin pågående ART medicinering. Patienterna kommer att
följas under sex månader och undersökas om de vilande HIV
reservoarerna kan påverkas och förhoppningsvis elimineras. I och med
det positiva utfallet från vår första fyraveckors studie, ISR001, där
T celler aktiverades vilket ledde till en minskning av virusbördan så
har vi nu i ISR003 ökat behandlingstiden till tre månader. Studien
genomförs på infektionskliniken på Huddinge sjukhus och på
Södersjukhuset i Stockholm. Vi planerar även att starta en klinisk
fas IIb-studie med HIV-patienter som är resistenta mot ART-medicin,
där idén är att ISR048 kan stimulera T-celler till eliminering av
resistenta HIV-stammar och därmed återfå känslighet för ART. Bolaget
har också diskussioner med olika intressenter för att genomföra en
större fas III-studie.

Ola Winqvist,

VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Denna information är sådan information som ISR Immune System
Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
augusti 2018 kl. 08:47 CET.

www.israb.se

Certified Adviser Aktien

Erik Penser Bank Ticker: ISR
Box 7405 ISIN-kod: SE0008212195

103 90 Stockholm

www.penser.se

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom
immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning
med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom
immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified
Adviser och nås på 08-463 80 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
(info@theapartment.se/dev/israb)Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isr/r/halvarsrapport-2018---isr-immune-system-...
http://mb.cision.com/Main/15466/2592335/891543.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.