Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

ITAB: OMSÄTTNING ÖKADE 16% 3 KV, RESULTAT TYNGDES AV EO-POSTER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Butiksinredningsföretaget Itabs nettoomsättning ökade med 16 procent till 1.464 miljoner kronor (1.258) under det tredje kvartalet 2021, jämfört med tredje kvartalet i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till 45 miljoner kronor (83) och resultatet efter finansiella poster blev 37 miljoner kronor (51).

Under tredje kvartalet har resultatet efter finansiella poster påverkats med -30 miljoner kronor (-12) avseende engångsposter.

Rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) exklusive engångsposter uppgick till 145 miljoner kronor (157) och resultatet efter finansiella poster exklusive engångsposter uppgick till 67 miljoner kronor (63)

Resultatet efter skatt uppgick till 20 miljoner kronor (33) motsvarande 0:09 kronor per aktie (0:30).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17 miljoner kronor (128).
Författare Direkt-SE