Du är här

2018-07-11

ITAB Shop Concept: Delårsrapport Januari-juni 2018

APRIL - JUNI 2018

· Intäkterna uppgick till 1 554 Mkr (1 552)
· Rörelseresultatet uppgick till 83 Mkr (99)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 64 Mkr (84)
· Resultatet efter skatt uppgick till 45 Mkr (64)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,43 kr (0,59)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 Mkr
(127)

· Nettoskulden uppgick till 2 175 Mkr (1 943)
JANUARI - JUNI 2018

· Intäkterna uppgick till 3 035 Mkr (3 072)
· Rörelseresultatet uppgick till 173 Mkr (210)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 139 Mkr (183)
· Resultatet efter skatt uppgick till 101 Mkr (138)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,94 kr (1,29)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 246 Mkr
(99)

· Nettoskulden uppgick till 2 175 Mkr (1 943)
VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI - JUNI 2018

· Tecknat avtal med en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor om
leverans av butikskoncept.

· Tecknat avtal om leverans av digitala system i Spanien.
· Under Q1 2018 påverkades resultatet positivt med en nettoeffekt om
15 Mkr avseende bland annat fastighetsförsäljning och strukturering i
Belgien. Under Q2 2018 har slutförhandling skett om
tilläggsköpeskilling av La Fortezza vilket påverkat resultatet
positivt med 14 Mkr.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 12.00 den 11 juli 2018.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till
butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika
konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem,
professionella belysningssystem och digitala produkter för den
fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större
delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till
detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av
butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 500 anställda
och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/delarsrapport-januari-juni...
http://mb.cision.com/Main/862/2573332/876832.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.