Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

ITAB Shop Concept: Effektiviseringsprogram utökas och omorganisation sker, för att möta förändring i detaljhandeln och ...

Under det första kvartalet 2018 lanserade ITAB ett
effektivitetsprogram med sänkta kostnader som ett av målen.
Inledningen på tredje kvartalet är svagare än förväntat och därför
utökas effektiviseringsprogrammet ytterligare. Samtidigt genomförs
offensiva satsningar på nya koncept och produkter för framtidens
butik. I samband med detta optimeras försäljningsorganisationen för
att säkerställa att ITABs helhetserbjudande och spetsprodukter inom
framtidens butik exponeras mot nya och befintliga kunder och vilket
förväntas resultera i ökad försäljning. Åtgärderna syftar till att
parera för mer volatil marknad på kort sikt och stärka ITABs
marknadsposition på lång sikt.

ITAB kommunicerade i senaste delårsrapporten att den förändring som
detaljhandeln genomgår gör att marknaden på kort sikt är svårbedömd.
Bedömningen idag är att vissa delar av marknaden under resterande del
av året kommer att vara avvaktande med lägre omsättning som följd.
ITABs bedömning är att den valutarensade försäljningen för perioden
januari - september 2018 minskar med cirka 7% jämfört med samma
period föregående år vilket kommer att påverka resultatet negativt.

Siffror är preliminära och utgår ifrån utfallet fram till och med 31
augusti 2018. ITAB kommenterar utvecklingen och besparingsprogrammet
närmare i delårsrapporten för januari-september 2018 som publiceras
den 26 oktober 2018.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 15.30 den 21 september 2018.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: +46 36 31 73 00
www.itab.com

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till
butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika
koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella
belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större
delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till
detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av
butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 500 anställda
och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/effektiviseringsprogram-ut...
http://mb.cision.com/Main/862/2624823/913664.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.