Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-14

ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concept har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av två tyska belysningsbolag

ITAB, en av Europas största leverantörer av butiksinredning och
belysningssystem, har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av
D&L Lichtplanung GmbH och D.Lindner Lichttechnische Grosshandlung
GmbH med säte i Menden, Tyskland. I förvärvet ingår också inkråm från
U. Wallmeier Beleuchtungstechnik och Vockroth u. Wallmeier GbR
Elektroinstallation.

Tillträdet är villkorat av konkurrensgodkännande och förväntas ske
inom en månad. Bolagen omsatte tillsammans 22 MEUR under 2016 och har
50 anställda. Köpeskillingen för aktierna och inkråmet uppgår till
motsvarande cirka 14 MEUR på skuldfri basis med en möjlig
tilläggsköpeskilling om maximalt 2 MEUR. Förvärvet bedöms ha en
positiv effekt om 0,15 kronor avseende vinst per aktie på årsbasis
före synergieffekter.

De förvärvade bolagen är tillsammans en av Tyskland ledande aktörer
inom försäljning av belysningssystem till främst fackhandeln på den
tyska marknaden. Bolagen är försäljningsbolag med kompetens inom
ljusplanering och design.

Förvärvet är ett led i att intensifiera marknadsbearbetningen på den
tyska marknaden och stärka ITABs position. Förvärvet förväntas
generera synergier och ITAB kommer erbjuda de tyska kunderna en
kombination av lokal belysningskompetens med global sourcing av
belysningsprodukter. Förvärvet är i linje med ITABs strategi och
fortsatta satsningar på försäljning av helhetskoncept till
detaljhandeln.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 8.00.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till
butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika
konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och
professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande
aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom
kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största
leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka
3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/itab-shop-concept-har-geno...
http://mb.cision.com/Main/862/2287437/687797.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.