Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-09

ITAB Shop Concept: ITAB Shop Concepts personalkonvertibel kraftigt övertecknad

Årsstämman i ITAB Shop Concept AB beslutade den 7 maj 2014 att
godkänna styrelsens förslag om emission av högst 200 000 konvertibler
om sammantaget nominellt högst 30 000 000 SEK, med löptid från den 1
juli 2014 till den 30 juni 2018.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkom, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillsvidareanställda i ITAB Shop Concept
AB eller dess dotterbolag. Anmälan om teckning gjordes under perioden
22 maj till och med 2 juni 2014.

Anställda inom ITAB-koncernen tecknade konvertibler om totalt 29 999
866 SEK motsvarande 100 334 konvertibler. Totalt inkom
teckningsanmälningar om drygt 176 Mkr från ITAB-koncernens anställda,
vilket innebär att personalkonvertibeln övertecknades kraftigt.

- Det är mycket glädjande att så många av våra anställda har tagit
möjligheten att köpa konvertibler och därigenom på sikt bli
aktieägare i ITAB. Det visar på en stark framtidstro och ett stort
engagemang hos vår personal, säger ITABs vd Ulf Rostedt.

Varje konvertibel kan under perioden 1 juni 2018 till 11 juni 2018
konverteras till två aktier av serie B till konverteringskursen
149,50 SEK (omräkning har skett till följd av genomförd aktiesplit
2:1). Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir
utspädningen cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och cirka 0,2
procent av röstetalet. Konvertibelräntan erläggs årsvis i efterskott
och motsvarar STIBOR 3M med tillägg av 2,0 procentenheter.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades den
9 juni 2014 kl 11.15.

ITAB Shop Concept AB
CFO Samuel Wingren
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 708 48 43 00

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder
kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I
helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar,
självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland
kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är
marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en
av Europas största leverantörer av butiksinredning och
belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3
574 Mkr 2013.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/itab-shop-concepts-persona...
http://mb.cision.com/Main/862/9598409/254295.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.