Du är här

2017-05-15

IVISYS AB: IVISYS AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2017

Pressmeddelande

IVISYS AB

556998-4981

2017-05-15

IVISYS AB ("IVISYS") offentliggör idag delårsrapport för perioden från
januari till mars 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av
rapporten.

Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)

- Rörelsens intäkter uppgick till 1 052 KSEK (0).

- Rörelseresultatet uppgick till -1 317 KSEK (-2 011).

- Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,23).

- Soliditeten uppgick till 89,2 % (99,6).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 836 535 aktier
per 2017-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal
föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Den 11 januari 2017 meddelade IVISYS meddela att bolaget har
utsett en COO, en position skapad för att stärka IVISYS omsättning
och organisationsutveckling.

· Den 18 januari 2017 lät bolaget kungöra att de mottagit en
förstudieorder från AtlasCopco, Belgien. Ordern har ett värde om
mindre än 10 000 EUR och studien avses ske under första kvartalet
2017.

· Den 22 februari 2017 kunde IVISYS AB meddela att dotterbolaget
IVISYS ApS gjorde sin första lönsamma månad under januari 2017.
Omsättningen för januari slutade på 727 000 SEK, medan det
oreviderade resultatet uppgick till en EBIT om 73 000 SEK.

· Den 23 februari 2017 delgav bolaget en marknadsuppdatering med
fokus på bolagets nuvarande situation. Antalet potentiella projekt
uppgick till 53 stycken, vars samlade potentiella värde kan komma att
hamna på 2,7 MEUR. Bolagets ambition om att ha tio nya projektförslag
ute för kund på månadsbasis är ihållande.

· Den 28 februari 2017 gick IVISYS ut med att bolaget fått en order
på en automatiserad lösning för klassificering av päls från
Kopenhagen Fur, ett stort pälsauktionshus. Ordern är tänkt att
levereras under andra kvartalet 2017 och har ett värde om 20 000 EUR

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 27 april kallar IVISYS till årsstämma. Årsstämman kommer att
hållas den 29 maj 2017. Kallelse finns tillgänglig på bolagets
hemsida (www.ivisys.com).

· Den 27 april meddelar IVISYS att bolaget har fått en order på ett
inspektionssystem från ett företag som tillverkar och säljer
matförpackningar. Ordern har ett värde om cirka 40 000 EUR och
förväntas bidra till IVISYS Q2-resultat.

För fullständig delårsrapport, se
http://ivisys.com/investor/financial-reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder tillverkare innovativa och förstklassiga
kvalitetskontrollslösningar. IVISYS förmåga att utföra automatiserade
kvalitetsinspektioner av rörliga objekt, baserad på omedelbar
behandling av bilder i high-definition, ger tillverkare en enastående
kombination av precis och snabb kvalitetskontroll. Genom förmågan att
överträffa konkurrerande produkter i nyckelparametrar såsom fart,
precision och flexibilitet, bygger IVISYS upp sin närvaro på den
europeiska marknaden för fabriksautomation.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/ivisys-ab-offentliggor-delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11789/2265216/674550.pdf
http://mb.cision.com/Public/11789/2265216/9afc8fcd16c0989c.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.