Du är här

2017-08-28

IVISYS AB: IVISYS AB offentliggör halvårsrapport för perioden januari till juni 2017

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-08-28

IVISYS AB ("IVISYS") offentliggör idag halvårsrapport för perioden
från januari - juni 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av
rapporten.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

- Rörelsens intäkter uppgick till 1 571 KSEK (167).
- Rörelseresultatet uppgick till -3 424 KSEK (-4 668).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,53).
- Soliditeten uppgick till 47,0 % (86,4).

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

- Rörelsens intäkter uppgick till 519 KSEK (167).
- Rörelseresultatet uppgick till -2 108 KSEK (-2 657).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,30).

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 836 535 aktier
per 2017-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal
föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

-Den 27 april 2017 meddelar IVISYS att Bolaget har fått en order på
ett inspektionssystem från ett företag som tillverkar och säljer
matförpackningar. Ordern har ett värde om cirka 40 000 EUR och
förväntas bidra till IVISYS Q2-resultat.

- IVISYS meddelar den 27 maj 2017 att Bolaget har utvecklat en ny
version av visionssystemet IVISYS Pro. Den nya programversionen -
IVISYS PRO III - innehåller en ny GUI (Graphical User Interface,
grafiskt användargränssnitt), micronivåprecision, automatisk
kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det
möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade
kontroller.

- IVISYS håller den 29 maj 2017 årsstämma. Kommuniké från årsstämman
finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.ivisys.com).

- Den 15 juni 2017 meddelar IVISYS att Bolaget har utökat sortimentet
med en ny inspektionsstation till Bolagets produktlinje. Den nya
"IVISYS Fastener Inspection Station" är en inspektionsstation som kan
inspektera komplexa fästen och garantera att inga defekta delar finns
i monteringsprocessen.

- IVISYS meddelar den 26 juni 2017 att Bolaget har mottagit en order
avseende en inspektionsstation från GKN Sinter Metals i USA, en
division under GKN Group, som är en global leverantör till
fordonssektorn med över 150 fabriker och över 58 000 anställda
globalt. Ordern gäller ett integrerat visionssystem och en
inspektionsstation för feldetektering. Ordervärdet är preliminärt om
över 75 000 EUR och order förväntas att levereras under Q3 2017. Det
samlade ordervärdet kommer påverka resultatet för Q3 2017. Värdet på
ordern kan öka när slutliga specifikationerna avtalas.

- Den 27 juni 2017 avslutas nyttjandetiden för Bolagets
teckningsoptioner av serie TO 2. Genom nyttjandet av TO 2 nyemitteras
51 835 aktier och IVISYS tillförs därmed 0,24 MSEK före
emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om cirka 10,4
procent.

- IVISYS meddelar den 30 juni 2017 att Bolaget erhållit en order från
Luk Schaeffler, en av de finaste globala leverantörerna till
bilindustrin med huvudkontor i Tyskland. Med över 86 000 anställda
över hela världen är Luk Schaeffler en viktig aktör på vår
fokusmarknad och har ett starkt arv av att leda sina segment. Ordern
har ett värde över 15 000 Euro och kommer att levereras i början av
Q3 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- IVISYS meddelar den 5 juli 2017 att det danska analysföretaget
Aktieinfo ApS har släppt sin första analys av IVISYS. Den
fullständiga rapporten finns tillgänglig på Aktieinfo ApS:s hemsida
(www.aktieinfo.net).

- IVISYS meddelar den 7 augusti 2017 att Bolaget har erhållit en
uppföljningsorder från Atlas Copco i Belgien, en marknadsledande
leverantör av högeffektiva industrikompressorer, gas- och
processkompressorer och expanders. Ordern har ett värde över 70 000
EUR och förväntas bidra till IVISYS Q3-resultat.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

Andra kvartalet är nu avslutat och jag vill passa på att sammanfatta
en spännande och händelserik period för IVISYS från april till nu.

Med namn som Atlas Copco, IKEA, GKN och Luk Schaeffer på vår lista
över referenser är jag glad att initialt dra slutsatsen att en
portfölj av stora IVISYS-företagskunder börjar ta form. Några av
dessa är uppföljningsorder baserade på grundliga förstudier vilket
verifierar att vi kan möta de mycket krävande kraven hos sådana
kunder. Det är dessutom värt att notera att vi kan få order av en
storlek som visar att vi kommer att kunna skapa ett betydande
kassaflöde under de kommande åren.

Den första order vi mottog under Q2 var en order av ett
inspektionssystem till paketeringsindustrin. Projektet, som
inkluderar flera variationer i antalet produkter i kombination med
hastigheten på produktionslinjen, kommer ge oss ett bra tillfälle att
sätta vår snabba bildbehandlingsprogramvara i arbete. Samtidigt ger
ordern oss en viktig referens på en marknad med tusentals globalt
potentiella kunder.

Under perioden kunde vi även meddela att IVISYS mottagit en order för
en inspektionsstation från GKN Sinter Metals i USA ("GKN"). Ordern är
en anpassad lösning för GKN och baseras på IVISYS "Advanced Conveyor
Inspection Station". Att få en order från denna framstående
industriproducent som är känd för sina höga kvalitetsstandarder och
kunskap om tillverkning är verkligen en ära som vi tänker bygga på
för framtiden. GKN är bland de största globala underleverantörerna
till bilindustrin och strävar efter högsta standard i sin verksamhet.
Att denna inspektionsstation kommer att levereras till USA visar
också att IVISYS kan bryta igenom globalt, även om produkten utgår
från Skandinavien.

I linje med Bolagets utveckling har IVISYS lanserat en ny version av
visionssystemet IVISYS Pro. Den nya programversionen, IVISYS Pro III,
innehåller en mängd uppdateringar för att möta de ständigt ökade
kraven från marknaden. Med IVISYS Pro III behåller vi vår position
när det gäller att utföra komplexa inspektioner vid hög hastighet.

I slutet på kvartalet kunde vi tillkännage en order från Luk
Schaeffler, a global billeverantör med huvudkontor i Tyskland, som
lagt order på en lösning som liknar IVISYS "Advanced Conveyor
Inspection Station". Vi är glada att få denna order från Luk
Schaeffler, vilken är vår första order på den tyska marknaden. Det
har varit en lång process, men vi börjar nu se avkastning på vårt
arbete. Vi ser fram emot att arbeta med Luk Schaeffler, som kommer
att driva oss att nå en ännu högre nivå med våra produkter.

Slutligen kunde vi efter kvartalets slut tillkännage en
uppföljningsorder från Atlas Copco för ett komplett system för
automatiserad kvalitetskontroll för en fabrik i Belgien.

Med storleken på de kunder som vi nu arbetar med, som är globala
företag, förväntar jag mig att värdet av fortsatt samarbete kan vara
betydande. Dessutom ökar sådana projekt sannolikheten att uppleva
vissa industriella överskridanden till andra kunder vilka kommer att
kräva samma högkvalitativa resultat som våra nuvarande kunder.

Jag ser med stor tillförsikt på framtiden för IVISYS.

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

För fullständig halvårsrapport, se
ivisys.com/investor/financial-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-28.

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod
för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl
massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med
korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem
med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en "plug and
play"-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS
levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och
mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och
möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan
kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till
olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas
positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/ivisys-ab-offentliggor-halvarsrapp...
http://mb.cision.com/Public/11789/2334212/98b5ede925c1882f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.