Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

IVISYS AB: IVISYS mottar order och avsiktsförklaring till ett värde över 5,0 MSEK.

Press Release
IVISYS AB
556998-4981
31 January 2019

IVISYS ("IVISYS") har erhållit en första order kombinerad med en
avsiktsforklaring värd mer än 5,0 MSEK. IVISYS ska leverera ett antal
installationer till Nobel Biocare tillsammans med Goodtech AB, ett
automationsföretag utvalt som Nobel Biocares leverantör för ett antal
automatiserade inspektionsceller. Leveransen är baserad på IVISYS
Implant Inspector, i en utgåva speciellt utvecklad för denna
beställning. Den ursprungliga ordern och följande order, som kommer
att aktiveras när den ursprungliga ordern är framgångsrikt
installerad, förväntas påverka IVISYS resultat under hela 2019. Nobel
Biocare har varit en kund i åratal, och har redan med ett antal
Implant Inspector system i produktion i sina fabriker.

VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER

"Vi är mycket tacksamma för denna order, vilket lyfter fram några
viktiga milstolpar för IVISYS. För det första att våra kunder gärna
beställer ytterligare IVISYS produkter till sin produktion när de har
testat dem, och att framtida order kommer omfatta flera identiska
installationer. För det andra att vi förväntar oss att vara en del av
hela uppgraderingen av kundernas produktion till Industry 4.0
standard, vilket i detta fall beräknas vara 5 gånger värdet av denna
order, inklusive avsiktsförklaring, under de närmaste åren. För det
tredje bekräftar detta att IVISYS levererar lösningar som anses vara
"state of the art" för automatiserat industriell inspektion. Denna
order tillsammans med våra förväntningar på andra uppföljningsorder
stärker våra förväntningar på IVISYS försäljning under 2019", säger
IVISYS VD Mikael Sjöholm.

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, Styrelsens

Ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 januari 2019.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående
teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på
patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång
erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för
bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standard lösningar med IVISYS
Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och
enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen
automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla.
Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta
industri produktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i
stark tillväxt. Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av
industrins 4,0 tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är
tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder
snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella
kontroll som ofta används i branschen idag.

Vinnare av Frost & Sullivan årets entreprenör i Europa 2017

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/ivisys-mottar-order-och-avsiktsfor...
https://mb.cision.com/Main/11789/2729095/983983.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/2729095/93878aa17517e656.pdf

Författare Cision