Du är här

2017-05-29

IVISYS AB: Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-05-29

Idag, den 29 maj 2017, hölls årsstämma i IVISYS AB ("IVISYS"). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att att antalet styrelseledamöter ska vara fortsatt
fem, samt att inga suppleanter ska ingå i styrelsen. Stämman
beslutade vidare att antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att
inga revisorssuppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöterna ska vara
oförändrat. Stämman beslutade att styrelsens ordförande därmed ska
erhålla ett arvode om 137 500 kronor, övriga externa ledamöter 60 000
kronor per ledamot. Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för
utskottsarbete, uppgår till 257 500 kronor. Stämman beslutade vidare
att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Moatasem Chehaiber,
Thomas Juul, Lau Normann Jørgensen, Lars Holmqvist och Jakob Kesje.
Stämman beslutade vidare att Lau Normann Jørgensen fortsatt ska vara
styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av revisor Mazars SET Revisionsbyrå,
auktoriserad revisor, med huvudansvarig revisor Bengt Anders
Ekenberg.

Alnarp i maj 2017

Styrelsen

Certified adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till
industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll.
IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra
komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande
produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från
existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa
ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera
multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig
på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig
grundläggande från de gängse processerna i användning inom
visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin
process och ändå behandla bildinformation fortare än sina
konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en
återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar
mekanisk eller manuell kontroll.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ivisys-...
http://mb.cision.com/Main/11789/2273180/680725.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.