Du är här

2017-10-02

IVISYS AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-10-02

Idag, den 2 oktober 2017, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB
("IVISYS"). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som
fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bemyndigande om nyemission av upp till 3 500 000 aktier och/eller
teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier och/eller teckningsoptioner.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller
eljest förenas med villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att
vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att
möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som
möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen
utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Ifrån Aktiesparanas representant vid stämman, framfördes synpunkten
att det stora antalet aktier i kombination med möjligheten till en
riktad emission, ansågs utspäda existerande ägares ägarandel, vilket
borde ske genom en specifik stämma där en riktad emission besluts.

Alnarp i oktober 2017
Styrelsen
IVISYS AB (publ)

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 oktober 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till
industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll.
IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra
komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande
produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från
existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa
ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera
multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig
på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig
grundläggande från de gängse processerna i användning inom
visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin
process och ändå behandla bildinformation fortare än sina
konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en
återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar
mekanisk eller manuell kontroll.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/11789/2358510/730449.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.