Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

IVISYS AB: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IVISYS AB (PUBL)

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-09-21

Idag, den 21 september 2018, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB
("IVISYS"). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som
fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION AV UPP TILL 2 000 000 AKTIER OCH/ELLER
TECKNINGSOPTIONER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier och/eller teckningsoptioner.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller
eljest förenas med villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att
vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att
möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska
äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering.

Alnarp i September 2018
Styrelsen
IVISYS AB (publ)

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, Styrelseordförande för IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 september 2018.

OM IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till
industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll.
IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra
komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande
produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från
existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa
ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera
multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig
på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig
grundläggande från de gängse processerna i användning inom
visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin
process och ändå behandla bildinformation fortare än sina
konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en
återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar
mekanisk eller manuell kontroll.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/11789/2624110/913523.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.