Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Jernhusen: Jernhusens bokslutskommuniké 2015: Ett starkt år för Jernhusen

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades under
2015 med 17 procent jämfört med föregående år. I jämförbart
fastighetsbestånd blev förbättringen tio procent.

Den positiva utvecklingen beror på högre intäkter och bibehållen
kostnadsnivå. Därtill utgjorde en stark fastighetsmarknad och ett
fortsatt ökat intresse för tågresor goda förutsättningar för
Jernhusens verksamheter.

- Tågresandet fortsätter att öka vilket skapar större behov av lokaler
för effektivt fordonsunderhåll och välfungerande och trygga
stationsmiljöer. Under året har vi investerat totalt 1,4 miljarder
kronor för att på olika sätt stödja den svenska kollektivtrafiken.
Vårt fokus är att fortsätta arbeta för att stärka kollektivtrafikens
attraktivitet, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Bokslutskommuniké 2015

· Fastighetsintäkterna uppgick till 1 273 (1 181) MSEK. Ökningen
beror på högre hyresintäkter, huvudsakligen från Stationer och
Godsterminaler, samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.

· Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 17
procent och uppgick till 562 (481) MSEK. I jämförbart bestånd
förbättrades rörelseresultatet före värdeförändringar med 10 procent
till följd av ökade intäkter och oförändrade kostnader.

· Rörelseresultatet uppgick till 1 525 (722) MSEK. Ökningen beror
främst på värdeförändringar på fastigheter om 953 (239) MSEK.

· Finansiella poster uppgick till -292 (-145) MSEK, varav -169 (-)
MSEK är hänförligt till nedskrivning av andelar i intressebolag.

· Årets resultat efter skatt uppgick till 984 (389) MSEK.
· Investeringar i fastigheter uppgick till 1 432 (1 191) MSEK.
· Fastighetsförsäljningar uppgick till 132 (563) MSEK.
· Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 2 253 MSEK till 14 417
(12 164) MSEK. Förändringen förklaras av investeringar och
värdeförändringar.

Viktiga händelser under kvartalet

· I november avyttrades mark i Kärråkra, Hässleholm till en
köpeskilling om 28 MSEK.

· I december avyttrades Mariesjöterminalen i Skövde till en
köpeskilling om 45 MSEK. Frånträdet skedde den 15 januari 2016.

Bokslutskommunikén finns på www.jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00,
kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00,
anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av
stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs
den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka
200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 179 fastigheter, med
ett totalt marknadsvärde om 14,4 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jernhusen/r/jernhusens-bokslutskommunike-2015-...
http://mb.cision.com/Main/6221/9906688/471936.pdf
http://mb.cision.com/Public/6221/9906688/9cf195f99f791d5c.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.