Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Jetpak Top Holding AB: Meddelande om stabiliseringsåtgärder

ABG Sundal Collier AB meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts
i Jetpak Top Holding AB:s (publ) ("Jetpak" eller "Bolaget") aktier på
Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om att förvärva av
stamaktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq
First North Premier ("Erbjudandet") har ABG Sundal Collier möjlighet
att, i egenskap av Sole Global Coordinator, genomföra transaktioner i
syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den
som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First
North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen
för handel i aktierna på Nasdaq Nasdaq First North Premier, dvs. 5
december 2018, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Sole
Global Coordinator har dock ingen skyldighet att genomföra någon
stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering
kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma
att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter
kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det
pris som fastställts i Erbjudandet.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har
Huvudägarna (1) åtagit sig att, på begäran av ABG Sundal Collier och
Pareto Securities (tillsammans i egenskap av Joint Bookrunners),
erbjuda upp till ytterligare 1 078 000 befintliga aktier vilket
motsvarar upp till cirka 15 procent av det totala antalet aktier i
Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen") till ett pris motsvarande
priset i Erbjudandet, det vill säga 45 SEK.

ABG Sundal Collier har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat
att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North
Premier enligt nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även
den 14 december. Kontaktperson på ABG Sundal Collier är Erik Skog
(tel: +46 (0) 8 56 62 94 71).

+-----------------------+----------------------------+
|Stabiliseringsinformation: |
+-----------------------+----------------------------+
|Emittent: |Jetpak Top Holding AB (publ)|
+-----------------------+----------------------------+
|Instrument: |Aktier (SE0012012508) |
+-----------------------+----------------------------+
|Erbjudandestorlek: |7 222 000 aktier |
+-----------------------+----------------------------+
|Övertilldelningsoption |1 078 000 aktier |
+-----------------------+----------------------------+
|Erbjudandepris: |45 SEK |
+-----------------------+----------------------------+
|Ticker: |JETPAK |
+-----------------------+----------------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|ABG Sundal Collier |
+-----------------------+----------------------------+

+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats |
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-05|507 000 |44,90 |41,60 |43,73 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-06|79 000 |42,70 |42,00 |42,38 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-07|25 996 |43,71 |42,20 |43,23 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-10|21 000 |42,90 |42,70 |42,83 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-11|26 275 |43,59 |42,85 |43,28 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-12|5 095 |43,52 |43,50 |43,50 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-13|25 733 |43,50 |43,20 |43,47 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-14|8 000 |43,00 |42,80 |42,90 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-18|61 993 |43,50 |42,80 |43,33 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-19|17 908 |43,50 |43,40 |43,48 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-20|1 856 |43,00 |43,00 |43,00 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-21|34 204 |43,00 |43,50 |43,29 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+

För mer information vänligen kontakta:

Kenneth Marx, VD Jetpak.

+46 (0) 73 368 54 00, kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO Jetpak.

+46 (0) 73 368 52 10, peter.hallman@jetpak.se

Denna information är sådan information som Jetpak Top Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21
december 2018, klockan 18:00 CET.

----------------------------------------------------------------------

(1) "Huvudägarna" avser i) Polaris Private Equity III K/S och
Kommanditselskabet af 1. marts 2009 (CIV), som representeras av sin
general partner Polaris III Invest Fonden, Polaris Private Equity II
K/S, och ii) Kommanditselskabet (CIV) af 8 februar 2005, som
representeras av sina general partners Polaris Invest II ApS och
Polaris II Invest Fonden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jetpak-top-holding-ab/r/meddelande-om-stabilis...
https://mb.cision.com/Main/15439/2706453/967801.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.