Du är här

2017-10-06

JM: Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2018

Årsstämman i JM AB beslutade den 27 april 2017, att ledamöterna i
valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses per den 31 juli 2017
av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i
bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska
vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna
som är villiga att ingå valberedningen och de har utsett följande
ledamöter:

· Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
· SEB Fonder: Hans Ek
· Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
· AFA Försäkringar: Anders Algotsson
· Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 15,5 procent
av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

· ordförande på stämman
· antalet styrelseledamöter
· styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
· arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i
styrelsen samt ersättning för utskottsarbete

· revisorer och deras arvoden samt,
· i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.
Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid
var tid gällande "Svensk kod för bolagsstyrning", vilken utges av
Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 12 april 2018 på
bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det
via e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen:
JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 8 januari
2018.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00
Maria Bäckman, Valberedningens sekreterare, 08-782 85 31

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
2017-10-06 kl. 10:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder
i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med
projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,
huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja
ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder
kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag
noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på
www.jm.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jm/r/valberedning-for-jm-ab-infor-arsstamman-2...
http://mb.cision.com/Main/1261/2361963/732645.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.