Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

John Mattson Fastighetsföretagen AB: Delårsrapport januari-september 2019

- Under perioden ökar vi hyresintäkterna med 20 procent och
förvaltningsresultatet med 106 procent. Ökningen förklaras av
Käppalaförvärvet och de nybyggda Parkhusen vilka gav driftnettoeffekt
från och med halvårsskiftet 2018. U25, en byggnad med 74
ungdomslägenheter i Larsberg är färdigställd och inflyttning sker
under fjärde kvartalet 2019. Under årets tredje kvartal har vi
fokuserat på uppgraderingsprojektet i Käppala där närmare 400
lägenheter ska basuppgraderas, kommenterar Siv Malmgren, VD John
Mattson.

· Hyresintäkterna uppgick till 188,2 Mkr (156,9), en ökning med 20
procent.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 45,2 Mkr (20,4) motsvarande
1,34 kr per aktie (0,65), en ökning med 106 procent.

· Förvaltningsresultatet har under perioden belastats med kostnader
av engångskaraktär om 9,9 Mkr (10,5) kopplat till i juni genomförd
börsnotering.

· Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 59,5 Mkr (206,2),
och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -31,7 Mkr
(7,0).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 52,5 Mkr (228,3),
motsvarande 1,56 kr per aktie (7,30).

· Fastighetsvärdet uppgick till 6 228,8 Mkr (5 977,7).
· Investeringarna uppgick till 129,8 Mkr (1 032,9 varav 801,9 Mkr
avsåg förvärv av Käppala 2018).

Lidingö 7 november 2019

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: siv.malmgren@johnmattson.se

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-mail: maria.siden@johnmattson.se

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 706 97 22 22
E-mail: erik.kronqvist@johnmattson.se

Denna information är sådan information som John Mattson
Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande klockan 08.00 CET den 7 november 2019.

Om John Mattson

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 200
hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd
uppgick den 30 september 2019 till 6,2 mdkr. Fastighetsbeståndet är
beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och
Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och
förvärv. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett
helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/john-mattson-fastighetsforetagen-ab/r/delarsr...
https://mb.cision.com/Main/17540/2955878/1137216.pdf
https://mb.cision.com/Public/17540/2955878/822d4f0ab1f791cb.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.