Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

John Mattson Fastighetsföretagen AB: Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ("John
Mattson" eller "Bolaget") den 21 april 2020 valdes Johan Ljungberg
som ny styrelseordförande, årsredovisningen för 2019 fastställdes och
styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019 och att till årsstämman förfogande stående medel om cirka 1 234
miljoner kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med
slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg,
Håkan Blixt, Ulrika Danielsson, Christer Olofsson och Anna Sander.
Anders Nylander hade avböjt omval. Till ny styrelseordförande valdes
Johan Ljungberg. Vidare beslutade stämman att arvode till
styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

· Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000
kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.

· Arvode till ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott
ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000
kronor till övriga ledamöter.

· Arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl.
ordförande) ska utgå med 15 000 kronor.

· Arvode till revisorn ska utgå enligt av John Mattson godkänd
räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja auktoriserade revisorn Jonas Svensson
till Bolagets revisor och Ingemar Rindstig till revisorssuppleant för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till
riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktion för
valberedningens arbete.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Sådan nyemission får
ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella
framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av
fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i
samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till
sådana investeringar och/eller förvärv.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ljungberg, styrelsens ordförande
Telefon: +46 739 60 58 87
E-mail: johan.ljungberg@tagehus.se

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: siv.malmgren@johnmattson.se

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ):

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 250
hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd
uppgick den 31 december 2019 till 6,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet är
beläget på Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.
Från maj 2020 äger och förvaltar bolaget 541 hyreslägenheter i
Sollentuna.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och
förvärv. Förvaltningen av bolagets fastigheter genomsyras av ett
helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/john-mattson-fastighetsforetagen-ab/r/kommuni...
https://mb.cision.com/Main/17540/3093583/1233259.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.