Du är här

2018-07-18

Jojka Communications AB: Delårsrapport Q2 2018

April- juni 2018

Andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017:

· Nettoomsättning: KSEK 4 882 (KSEK 3 509)
· Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 112 (KSEK 38)*

(Resultatet för andra kvartalet innehåller engångsposter om cirka -200
Ksek hänförliga till rekrytering och specifika kundrelaterade
projekt)

· Resultatet per aktie: SEK - 0,01 (SEK 0,004)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Januari - juni 2018

Januari - juni 2018 jämfört med motsvarande period 2017:

· Nettoomsättning: KSEK 10 404 (KSEK 6 627)

· Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 61 (KSEK - 60)

(Resultatet 2018 innehåller engångsposter om cirka -200 Ksek
hänförliga till rekrytering och specifika kundrelaterade projekt)

· Resultatet per aktie*: SEK -0,006 (SEK -0,006)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

April- juni 2018

Andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017:

· Nettoomsättning: KSEK 4 882 (KSEK 3 509)

· Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 112 (KSEK 38)*

(Resultatet för andra kvartalet innehåller engångsposter om cirka -200
Ksek hänförliga till rekrytering och specifika kundrelaterade
projekt)

· Resultatet per aktie: SEK - 0,01 (SEK 0,004)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

VD har ordet

Jojka fortsätter att utvecklas i linje med bolagets högt ställda mål.
Omsättningen för de två första kvartalen uppgick till 10,4 Msek att
jämföras med 6,6 Msek för motsvarande period 2017, dvs. en ökning med
57%. För Q2 isolerat ligger vi på 4,9 Msek mot 3,5 Msek för
motsvarande period förra året, dvs. en ökning med 40%.
Omsättningsökningen är en kombination av såväl ökade fast intäkter
som fortsatt positiv volymtillväxt. Volymtillväxten under året är
47%.

Rörelseresultatet före avskrivningar för de två första kvartalen
ligger på 247 Ksek och resultatet efter avskrivningar på -47 Ksek,
att jämföras med 64 Ksek samt -52 Ksek motsvarande period föregående
år. Noteras bör att årets resultat påverkas negativt med cirka 200
Ksek av engångskostnader för rekrytering och specifika kundrelaterade
projekt.

Försäljningsmässigt har första halvåret varit i linje med förväntan.
Vi har under våren tagit in nya bolag inom flera segment där vi sedan
tidigare är starka, såsom online gambling och e-handel. Vi har även
tagit kunder inom vårdsektorn och restaurangverksamhet vilket breddar
vår kundbas ytterligare och skapar nya affärsmöjligheter. Sammanlagt
ordervärde för dessa nya uppdrag uppskattas till 5,1 Msek vid fullt
utnyttjande.

Den positiva utvecklingen har gjort att vi under våren påbörjade en
omfattande rekryteringsprocess vilken ledde till att vi anställde två
nya säljare. Våra nya säljare kommer förstärka säljavdelningen och ha
fokus på små och medelstora företag. Detta är strategiskt viktigt för
bolaget eftersom detta ger oss möjligheten att bredda kundbasen
ytterligare och på så sätt skapa bättre förutsättningar för ökad
lönsamhet.

Under våren har vi också arbetat intensivt med att ta fram planen för
den fortsatta utvecklingen av vår plattform. Vi har tidigare
kommunicerat samarbetet med Granditude som kommer utveckla våra nya
funktionaliteter. Första fasen är att utveckla en ny statistik modul
som analyserar exakta värdet av skickade sms. Den andra fasen är
utveckling av en ny import och segmenteringsmodul som snabbt och
enkelt överför urvalet av kunddata från kundens system till Jojkas
plattform. Målet är att ha dessa nya funktioner klara och lanserade
under oktober månad. Jojka räknar med att investera upp till 500 Ksek
för detta utvecklingsarbete.

Vad gäller den nya import och segmenteringsmodulen så kommer ökat
fokus att läggas på denna under hösten för att integrera den mot
andra e-handelsplattformar och CRM system. Dessa integrationer kommer
medföra att betydligt fler företag på ett smidigt sätt får tillgång
till Jojkas plattform samt att våra kunder kommer kunna använda
Jojkas tjänster mer integrerat i sina marknadsföringsprocesser.

Jag ser framemot en intensiv höst med mer kraft i säljavdelningen,
spännande utvecklingsprojekt med efterföljande produktlanseringar
samt som vanligt en intensiv period vad gäller handel med Blackfriday
som höjdpunkt för e-handelbranschen. Jojka kommer vara väl rustade
för att kapitalisera på dessa möjligheter.

Till sist vill jag önska kunder och aktieägare en trevlig och
stärkande sommar!

Fredrik Dalebrant, VD

Jojka Communications AB

Väsentliga händelser under perioden

· Fredrik Dalebrant är ny VD på Jojka
· Rutger Lindqvist har iklätt sig en mer strategisk säljande roll
för att kapitalisera på de affärsmöjligheter som bolaget identifierat

· Carl Ekerling är ny Styrelseordförande i Jojka
· Jojka har anställt två nya säljare
· Bolagstämma har hållits
Väsentliga händelser efter perioden utgång

· Samarbetsavtal tecknat med Granditude för utveckling av statistik
och importfunktionalitet

· Synoptik har tecknat avtal med Jojka
Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport Q3 2018-10-26
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-20

För ytterligare information

VD Fredrik Dalebrant, mail fredrik.dalebrant@jojka.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jojka-communications-ab/r/delarsrapport-q2-201...
http://mb.cision.com/Main/11588/2577370/880093.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.