Du är här

2017-08-25

Josab International: Halvårsrapport 2017 Josab International AB

· Vattenprojekt i Hyderabad pågående, utplacering av maskiner pågår.
· Order på vattenreningsenhet erhållen i Kerala, Indien, leverans
pågår.

· Goda testresultat i Etiopien avseende rening av järn- och
manganhaltigt vatten.

· Nyemission klar under Q2 vilket tillförde bolaget 22,2 MSEK före
emissionskostnader.

· Miljötillstånd för gruvdrift i Ungern förlängt med 10 år.
· Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 349 tkr, varav 164
tkr Q2.

· Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -7 489 tkr, varav
-3 698 tkr Q2.

Johan GillgrenCEOFör mer information, kontakta:Johan Gillgren, CEOTel: +46 (0) 8 121 389 00Email: info@josab.comDenna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FRAMTIDSUTSIKTER

Nettoomsättningen under årets Framtidsutsikterna är
första sex månader uppgick fortsatt positiva i
till 349 tkr, (fg år 377 tkr) enlighet med den
för koncernen, och 17 tkr, redogörelse som finns
(fg år 22) för att läsa i boksluts
moderbolaget. Resultatet -kommunikén för år
efter skatt blev -7 489 tkr, 2016. Fokus ligger
(fg år -10 170 tkr), varav fortsatt på att bygga
moderbolaget -5 053 tkr, upp mer självgående
(fg år -8 464 tkr). Periodens organisationer i våra
förbättrade resultat beror, dotterbolag, som med
trots utebliven sina lokala
försäljning, främst på förankringar arbetar
minskningen av kostnader i närmare kund och
moderbolaget. Trots detta marknad. Med hjälp av
har expansionen i den avklarade
dotterbolagens organisationer emissionen under våren
fortsatt under perioden. kommer utbyggnaden att
Genomförda kunna påskyndas,
kostnadsbesparingarna har företrädesvis på för
inte slagit igenom fullt ut bolaget väsentliga
under rapportperioden, men marknader, med fokus
får fullt genomslag under på försäljning och
andra halvåret 2017. snabbare leveranser av
framtida
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER order.Styrelsens
RAPPORTPERIODEN prognos är fortsatt
att omsättning och
Företrädesemission om 22,2 resultat för 2017
MSEK, före kommer att förbättras
emissionskostnader, väsentligt jämfört med
fulltecknad och avslutad 2016.
under Q2.Vattenprojektet i
Hyderabad pågående och
utrullningen av kiosker
pågår. Indiska dotterbolaget KOMMANDE
har erhållit en order på en RAPPORTTILLFÄLLEN
vattenreningsenhet från
Kerala State, ordervärde 140 · Delårsrapport
TSEK, leverans pågår.Bolagets kvartal 3: 2017-11-17
agent i Etiopien, SAFAB, har Josab International AB
gjort lyckade tester (publ)Stockholm den 25
avseende rening av järn- och augusti 2017För
manganhaltigt vatten i Addis Styrelsen
Abeba, och ser en god
potential för framtida
affärer inom
området.Samarbetsavtal
skrivet med Waterspring AB
för utveckling av små och
portabla
reningsenheter.Miljötillstånd
för gruvbrytning i Ungern,
Ratka Mine, förlängt med 10
år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RAPPORTPERIODEN

Invigning av vattenprojektet
i Hyderabad planerad till
den 26 augusti 2017.I Ungern
pågår utvärdering av tester
med en bioanläggning på en
större bondgård för kor.
Anläggningen flyttas för
närvarande för motsvarande
tester på en stor
grisfarm.Josab Indien har
vunnit 6 olika
upphandlingar på
vattenreningsanläggningar i
delstaten Kerala. Projekten
är finansierade av
Världsbanken. Det totala
ordervärdet uppgår till ca
1,3 MSEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/josab-international/r/halvarsrapport-2017-josa...
http://mb.cision.com/Main/11657/2333648/714014.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.