Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

JSM Financial Group AB: Q2 - JSM Financial Group AB (publ)

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. I balansposten
Utlåningen till allmänheten ingår en minskning på 56 MSEK hänförlig
till övergången från IAS 39 till

IFRS 9.

Bolaget har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om
tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat
resultatet under första halvåret med omkring

4,5 MSEK.
Styrelsen har fört diskussioner om hur den finska verksamheten ska
organiseras. Tanken var att flytta den finska verksamheten till
Sverige för att skapa synergieffekter. Dock har det visat sig svårt
att rekrytera finsktalande personal med rätt kompetens inom
kundtjänst. Verksamheten kommer därför som tidigare att drivas
bolagets kontor i Helsingfors.

I slutet av april förvärvade Cashbuddy AB inkråmet från Cash2you
Nordic AB för att öka synergieffekterna ytterligare. I och med
förändringen har vissa kunder krediter på upp till cirka 50 000 SEK.
Cashbuddy AB planerar att i framtiden erbjuda kunder möjlighet till
krediter på upp till 45 000 SEK som en anpassning till marknaden.

Sammanfattning av första halvåret 2018

- Nettoomsättningen uppgick till 105,2 MSEK (6 månader).

- Rörelseresultatet uppgick till 39,0 MSEK (6 månader).

- Rörelsemarginalen uppgick till 37,1 %.

- Resultat efter skatt uppgick till 19,3 MSEK (6 månader).

- Rolf Isaksson valdes in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

- Cashbuddy AB förvärvade lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs nu under varumärket Cashbuddy.

- Cashbuddy AB har under flera tillfället förvärvat obligationer för ett totalt värde om 121 MSEK.

- Under första halvåret uppkom en valutakursvinst om 14,7 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

Sammanfattning av andra kvartalet 2018

- Nettoomsättningen uppgick till 50,3 MSEK (3 månader).

- Rörelseresultatet uppgick till 20,6 MSEK (3 månader).

- Rörelsemarginalen uppgick till 40,9 %.

- Resultat efter skatt uppgick till 6,3 MSEK (3 månader).

- Cashbuddy AB förvärvade lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs nu under varumärket Cashbuddy.

- Cashbuddy AB har under flera tillfällen förvärvat obligationer för ett totalt värde om 121 MSEK.

- Under andra kvartalet uppkom en valutakursvinst om 3,0 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen
Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av
blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska
dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av
Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska
dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen
marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer
information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jsm-financial-group-ab/r/q2---jsm-financial-gr...
http://mb.cision.com/Main/8887/2576699/879506.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.