Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Jupiter Dynamic Bond: +0,1% i aug, tror på ökad volatilitet

Uppdragsartikel - finansierad av Jupiter AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En defensiv hållning, med minskad exponering mot
tillväxtmarknader, visade sig vara lönsamt för räntefonden Jupiter Dynamic
Bond när oro spred sig på flera marknader i augusti. Samtidigt tjänade fonden
på en betydande viktning mot amerikanska statspapper och australiska
statsobligationer.

Det skriver fondförvaltaren Ariel Bezalel i en månadskommentar.

Fonden noterade en uppgång om 0,1 procent i augusti, vilket var bättre än dess
jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged), som sjönk
0,6 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -2,7 procent per den 31
augusti, medan jämförelseindex noterar -2,5 procent. Detta gäller i fondens
basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter Dynamic Bonds utveckling
+3,5 procent i augusti och sedan årsskiftet har fonden stigit 5,2 procent.

Fondens samt jämförelseindex avkastning de senaste fem åren. (Källa: Jupiter
AM)

Fondens avkastning i augusti drevs primärt av viktningen mot AAA-tillgångar
såsom amerikanska statspapper och australiska statsobligationer, där
huvudsakligen de förstnämnda drog nytta av den rådande "risk-off"-miljön,
skriver Ariel Bezalel.

Månadsrapporten belyser den oro som drabbat tillväxtmarknader i världen med
Turkiet i fokus. Sydafrika, Indonesien, Indien, Argentina och Brasilien är
ekonomier som enligt förvaltaren smittats av oron i Turkiet, medan Mexiko har
klarat sig hyfsat tack vare positiva handelssamtal med USA.

Förvaltaren skriver att med en allt starkare dollar börjar de stora
dollarskulderna hos dessa länder bli kännbara och särskilt press faller på
Turkiet, där skuldsättning i utländsk valuta inom den privata sektorn har
ökat kraftigt de senaste åren.

För att skydda sig mot spridningsrisken valutaskyddades fondens hela indiska
exponering tidigt under månaden, vilket förvaltaren kallar för ett "taktiskt
drag som visade sig extremt lägligt", då den indiska rupien föll kraftigt
strax efter fondens åtgärd. Ariel Bezalel poängterar att Indien har en
tillväxttakt på 8,2 procent och att den indiska ekonomins fundamenta är bland
de starkaste i tillväxtssfären. Trots det, menar han, är det förståndigt att
undvika den rådande volatiliteten i valutamarknader där det är möjligt.

Jupiter Dynamic Bond uppges ha minskat sin exponering mot tillväxtmarknader
redan i början på året, och händelserna har sedan dess i stor utsträckning
spelat ut enligt förväntan, enligt Ariel Bezalel.

Vidare har fonden under augusti stegvis ökat sin exponering mot australiska
statsobligationer, skriver förvaltaren. Landets bostadsmarknad har fortsatt
att försvagas, vilket delvis beror på åtstramade lånevillkor och
restriktioner för utländskt ägande, enligt Ariel Bezalel, som menar att
australiska banker nu betalar priset för oaktsamma utlåningsförfaranden, då
kostnader för att skydda sig mot betalningsinställelser har ökat stadigt. Ett
ytterligare orosmoment för portföljteamet är den undermåliga "hälsan" hos
Australiens konsumenter, där sparkvoten för denna "högt skuldsatta grupp" har
fallit till en historiskt låg nivå om 1 procent. Ariel Bezalel tror att en
långsam likviditetskris (credit crunch) kan vara på väg att utvecklas i
Australien, och att denna kan komma att förvärras avsevärt under de kommande
tolv månaderna.

Jupiter Dynamic Bonds innehav inom företagsobligationer, till stor del
bestående av investment grade, utvecklades stabilt under månaden utan några
betydande bakslag, enligt förvaltaren. Samtidigt gav fondens korta positioner
i kreditswappar (credit default swaps) på tillväxtmarknader ett positivt
bidrag under månaden, och lindrade portföljens övergripande risk, skriver
förvaltaren.

Framöver tror portföljteamet att marknaderna kommer att bli ännu mer volatila,
och som skäl till detta anges bland annat ECB:s planer på att avsluta sina
kvantitativa lättnader samt FEDs beslutsamhet gällande räntehöjningar och
bantning av balansräkningen. Mot denna bakgrund anser förvaltaren att fondens
försiktiga hållning är motiverad.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka
genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och
framtaget
på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst
upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.