Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

Jupiter Dynamic Bond: vaksamhet förblir fondens ledord - förv.

Uppdragsartikel - finansierad av Jupiter AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under ett andra kvartal som karaktäriserades av
ökande tecken på nervositet i marknaden och stigande räntor, gick räntefonden
Jupiter Dynamic Bond bättre än sitt jämförelseindex, mycket tack vare sin
defensiva positionering.

Det skriver fondförvaltaren Ariel Bezalel i en kvartalskommentar.

I juni var Jupiter Dynamic Bond oförändrad (0,0 procent), vilket var något
bättre än dess jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR
Hedged), som sjönk 0,5 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -2,6
procent per den 30 juni, medan jämförelseindex är -2,5 procent. Detta gäller
i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter Dynamic Bonds
utveckling +1,3 procent i juni och sedan årsskiftet har fonden stigit 3,4
procent.

Under det andra kvartalet bidrog innehav i amerikanska och australiska
statsobligationer till fondens avkastning, samtidigt som allokering mot
företagsobligationer av hög kvalitet på tillväxt- och utvecklade marknader
hjälpte till att skydda fonden från ökande kreditspreadar samt svaghet på
tillväxtmarknader, skriver förvaltaren. Även CDS-skydd (kreditswappar)
innebar en effektiv hedge mot ökande spreadar.

Jupiter Dynamic Bond drog nytta av volatilitet i e-handelsbolaget Shop Directs
obligationer, och ökade sitt innehav under svaghet i juni. Ariel Bezalel
skriver att bolagets obligationer sedan steg efter att Barclaybröderna
bekräftat sina intentioner att stödja företaget och ett aktietillskott även
aviserats.

Sett till tillväxtmarknader adderade ryska företagsobligationer till
avkastningen under kvartalet.

Däremot bidrog exponering mot obligationer i indisk valuta negativt till följd
av en fallande rupie, skriver förvaltaren, som dock tillägger att dessa
positioners korta duration på omkring tre år lindrade effekterna av det
stigande oljepriset. Indien har en låg dollardenominerad skuldbörda (vilket
är en fördel vid stigande dollar), men importerar cirka 80 procent av det
bränsle som förbrukas, varför höga oljepriser inte är önskvärt ur Indiens
synvinkel.

Under det andra kvartalet ökade fonden sin exponering mot australiska
statsobligationer med medellång och lång duration. Ariel Bezalel förklarar
att fondteamet tror på räntesänkningar i Australien de kommande 20-24
månaderna, snarare än räntehöjningar som vissa förutser. Förvaltaren pekar på
att landets sedan länge stigande bostadspriser utgör en risk och att bankerna
i flera decennier bedrivit en aggressiv utlåning till bostadsköp. Tuffare
lånevillkor har introducerats, som redan uppges ha lett till en minskad
låneaktivitet och nu slutligen även satt en nedåtpress på bostadspriserna.
Andra faktorer som talar för en sänkning snarare än höjning av räntan i
Australien är högt skuldsatta konsumenter och stagnerande reallönetillväxt,
skriver förvaltaren.

Vid en framåtblick påtalar Ariel Bezalel att portföljteamet fortsatt är
förvissa om att deras konservativa investeringsinställning är rätt i dagens
miljö, och att många av de bekymmer de såg inför 2018 har spelat ut som
förväntat.

Under årets andra halva räknar teamet med vidare marknadsvolatilitet, som ett
resultat av att räntehöjningar och en accelererande kvantitativ åtstramning
från Federal Reserve kommer att medföra en starkare dollar. I en marknad som
är sårbar för oförutsedda chocker, förblir vaksamhet fondens ledord, skriver
Ariel Bezalel.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.