Du är här

2018-08-21

Jupiter Global Abs. Ret: +0,5% i juli, ökat Cameco & Centrica

Uppdragsartikel - finansierad av Jupiter AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lång/kort-aktiefonden Jupiter Global Absolute Return
utvecklades väl i juli, med positiva bidrag från såväl den långa som korta
boken. En marknadsrotation från tillväxt- till värdeaktier var det som
särskilt lyfte portföljen.

Det skriver fondförvaltaren James Clunie i en månadskommentar.

Fonden noterade en uppgång om 0,5 procent i juli, vilket var bättre än dess
jämförelseindex (ICE LIBOR 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet
är fondens avkastning -0,7 procent per den 31 juli, medan jämförelseindex är
-0,2 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor
var Jupiter Global Absolute Returns utveckling -1,1 procent i juli och sedan
årsskiftet har fonden stigit 3,8 procent.

Jupiter Global Absolute Returns avkastning i basvalutan euro sedan starten i
juni 2016. (Källa: Jupiter AM)

Sett till den långa boken i juli uppges Burford Capital ha presenterat ett
rekordkvartal, där vinsten under det andra kvartalet steg med 17 procent.
Vidare klättrade IG Groups aktie, efter att bolaget redovisat en stark
tillväxt i omsättning och vinst för januari-maj 2018, skriver förvaltaren.
Även AP Moller Maersks aktie hade en bra månad och tog igen en del förlorad
mark, delvis till följd av lättade handelsspänningar, enligt förvaltaren.

Sämre presterade innehaven Centrica, Esure Group, Babcock International och
Cameco. James Clunie konstaterar att Centrica presenterade ett undermåligt
resultat, men är av uppfattningen att bolagets långsiktiga förutsättningar är
förbättrande och meddelar att fonden ökade sin position i aktien under
månaden. I uranbrytningsbolaget Camecos fall pekar förvaltaren på att aktien
tappade efter bolagets beslut att lägga ned en av sina gruvor. Portföljteamet
tror på det stora hela att detta kommer ha en positiv effekt på Cameco och
att gruvnedläggningen på sikt kommer leda till en "tajtare" uranmarknad.
Fonden ökade sin position i Cameco under månaden.

I den korta boken lyfter förvaltaren fram en korrektion i flertalet
amerikanska teknikbolag, vilket gynnade fonden. Netflix föll 14 procent efter
att bolaget redovisat en otillfredsställande tillväxt av användarbasen,
Facebook tappade nästan 20 procent efter sin rapportbesvikelse och Tesla föll
efter en svag produktionsuppdatering, skriver James Clunie, och tillägger att
Tesla var en av de bästa korta positionerna i juli.

Det fanns dock även tillväxtaktier i den korta boken som slog negativt mot
fondens avkastning i juli. James Clunie uppger att ett flertal snabbväxande
plattformsbolag fortsatte klättra mot nya höjder, och nämner Ball Corp,
Transdigm och Tenet Healthcare i sammanhanget. Han påpekar att samtliga dessa
tre bolag visar tecken på svaga balansräkningar och försämrande fundamentala
förutsättningar, men att aktierna trots det fortsatte stiga.

James Clunie konstaterar att S&P500 har återhämtat sig kraftigt efter fallet
tidigare i år. Han anser dock att denna återhämtning har drivits av en
ohälsosam koncentration av kapital kring ett snävt urval aktier av
tillväxtaktier, och att aktier utanför denna kategori har blivit kvarglömda.
Dock noterar förvaltaren att denna dynamik till viss del tappade ångan i
juli, när investerare blev mindre toleranta med FAANG-aktier vars tillväxt
och vinster inte mötte förväntningarna. Huruvida detta markerar ett
regimskifte är enligt förvaltaren för tidigt att svara på. Han anser dock att
FAANG-aktierna har befunnit sig i "bubbelterritorium" ett bra tag nu och spår
att ett tydlig sentimentsskifte åt det negativa hållet i dessa aktier skulle
få stora återverkningar på den bredare marknaden.

James Clunie skriver att Jupiter Global Absolute Returns strategi är att
utvecklas i takt med marknadsförutsättningarna snarare än att agera
förebyggande. I praktiken innebär det att fonden finjusterar sina positioner
baserat på nyhetsflöde och kursrörelser, snarare än att göra dramatiska
förändringar i portföljen, fortsätter han. Fonden uppges vara väl
positionerad för att dra nytta av ökad volatilitet och en mer varaktig
rotation från tillväxt- till värdeaktier samt från den amerikanska till den
brittiska marknaden.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara
finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall
anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts
övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.