Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

Jupiter Global Absolute Return: Augusti tuff månad, -2,3%

Uppdragsartikel - finansierad av Jupiter AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den amerikanska aktiemarknaden avkastade hela 4,2
procent i augusti, under en månad då risker fortsatte byggas upp. Det faktum
att brittiska FTSE All-Share och tyska CDAX Index föll 3,1 respektive 2,3
procent pekar på den vidgande klyftan mellan USA och resten av världen - inte
bara vad gäller värderingar, utan även attityd till risk.

Det skriver James Clunie, som förvaltar lång/kort-aktiefonden Jupiter Global
Absolute Return, i en månadskommentar.

Fonden noterade en nedgång om 2,3 procent i augusti, vilket var svagare än
jämförelseindex (ICE LIBOR 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet
är fondens avkastning -3,0 procent per den 31 augusti, medan jämförelseindex
är -0,3 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor
var Jupiter Global Absolute Returns utveckling +1,0 procent i augusti och
sedan årsskiftet har fonden stigit 4,8 procent.

Fondens avkastning sedan starten i juni 2016. (Källa: Jupiter AM)

James Clunie konstaterar att augusti månads stora avkastningsskillnader mellan
aktiemarknaderna i USA och resten av världen var symtomatiska för en längre
tids marknadsregim, och innebar en perfekt storm för fonden. Såväl den långa
som korta boken tappade mark och månadens övergripande resultat var en
besvikelse, fortsätter han.

Förvaltaren skriver att portföljteamet kontinuerligt granskar sitt eget arbete
för att kunna upptäcka brister i sin logik, och där ingår att se över sin
riskallokering både mot individuella positioner samt portföljen som helhet.
Fondteamet säger sig noggrant ha läst de bolagsrapporter som publicerats den
gångna rapportsäsongen, och de slutsatser som dragits har bekräftat deras
ställningstagande, nämligen att mjukt snarare än aggressivt gå emot de
skeenden portföljteamet uppfattar vara förvrängningar i marknaden.

"Fastän vi kommer göra misstag under vägen, känner vi att de växande
förvrängningarna i den rådande marknadsregimen, snarare än brister i vår egen
fundamentala analys, är nyckelhindren till god prestation", skriver James
Clunie.

På bolagsnivå lyfts onlinemöbelbolaget Wayfair fram som exempel på vad Jupiter
Global Absolute Return anser vara märkligt med dagens aktiemarknad. Aktien
dubblades över sommarmånaderna, då marknaden fokuserade på bolagets
aggressiva tillväxtplaner, snarare än en återkommande rad av mediokra
resultat, undermålig lönsamhet samt en skör balansräkning, enligt
förvaltaren. Wayfair, som ingår i fondens korta bok, uppges ha varit ett av
de sämst presterande innehaven i augusti.

Bland höjdpunkter i den långa boken nämns det mångåriga brittiska innehavet
Esure Group, som rusade efter ett bud från en private equity-grupp. James
Clunie skriver att brittiska inhemskt fokuserade aktier har varit ogillade av
marknaden alltsedan Brexitomröstningen, och att ett ökande antal av dessa
aktier tilldragit sig intresse från private equity-investerare, som typiskt
sett har en lång investeringshorisont.

Bland övriga väl presterande långinnehav i augusti märks Burford Capital och
AP Moller Maersk.

Sämre gick det för vad förvaltaren kallar "deep value-innehav", där BP,
Fresnillo, Rio Tinto, och Sberbank alla föll under månaden. Detta till följd
av oro för de globala ekonomiska utsikterna och det utsatta läget för
tillväxtmarknader, enligt förvaltaren.

Jupiter Global Absolute Return uppges för tillfället innehålla omkring 90
långa respektive 130 korta positioner och de individuella innehaven tenderar
att vara "modesta".

James Clunie skriver att fonden är väl positionerad för att dra nytta av en
ökad marknadsvolatilitet och en rotation från tillväxt- till värdeaktier,
samt från USA till Storbritannien. Han tillägger dock att fondteamet inte har
någon exklusiv insyn i när en förändring på marknaden kan komma att ske, men
att han anser att den växelvisa eufori och bedrövelse som setts på
aktiemarknaden den senaste tiden inte är hälsosam. Som möjliga katalysatorer
för förändring nämns att åtstramande amerikansk penningpolitik troligen
fortsatt kommer ligga som ett latent orosmoln över nuvarande marknadsregim.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka
genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och
framtaget
på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst
upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.