Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: K2A först med gröna aktier

Intresset för gröna investeringar och gröna obligationer har under de
senaste åren varit stort. Fastighetsbolaget K2A lanserar idag det
första ramverket för gröna aktier i världen. Syftet är att
transparent redovisa bolagets klimatpåverkan.

Det världsledande forskningsinstitutet CICERO Shades of Green
("CICERO") har utökat sin metodik för utvärdering av ramverk avseende
gröna obligationer till att även omfatta aktier. Metodiken bygger på
en gedigen kvantitativ och kvalitativ analys av ett bolags hela
verksamhet där både intäktsströmmar och investeringar klassificeras
med en nyans av grönt (eller brunt) beroende på hur väl de är i linje
med en koldioxidneutral framtid. I sin utvärdering tittar även CICERO
på bolagets styrning och strategi kopplade till hållbarhet. CICERO:s
utvidgade metodik ger på så sätt investerare en djupare insyn i ett
bolags hållbarhetsarbete samt en möjlighet att kunna granska och
jämföra bolags hållbara prestationer.

- Genom att tillämpa CICERO:s Shades of Green metodik på
intäktsströmmarna och investeringarna samt göra informationen
tillgänglig för investerare och långivare tror vi att det kan hjälpa
dem att fatta rätt investeringsbeslut och att leda dem mot de företag
som tar sitt hållbarhetsarbete på största allvar, kommenterar Harald
Francke Lund, CEO CICERO Shades of Green.

CICERO har klassat cirka 78 procent av K2A:s intäktsströmmar och cirka
83 procent av bolagets investeringar som gröna i olika nyanser från
ljus- till mörkgrönt.

- Sedan vi startade K2A har hållbarhet varit ett sätt att
framtidssäkra vår affärsmodell och vi försöker hela tiden hitta nya
och innovativa hållbarhetslösningar som tar hänsyn till bolagets
klimatavtryck. Fastighetsbranschen står för en alldeles för stor del
av utsläppen. Vi vill nu genom att märka K2A:s aktier som gröna visa
att vi tar vårt ansvar och transparent visa vad vår verksamhet har
för klimatpåverkan, kommenterar K2A:s VD Johan Knaust.

Utvärderingen gör det lättare för en investerare att kunna bedöma ett
bolags framsteg kopplade till hållbarhet.

- Vi är glada över att agera som strukturell rådgivare för K2A i denna
fråga, en roll som är helt i linje med vår ambition att stödja
företag som har åtagit sig att minska sitt koldioxidavtryck. Vi tror
att K2A har alla förutsättningar för att vara relevanta för
aktieinvesterare med fokus på miljön och minskade koldioxidutsläpp,
säger Per-Åke Nyberg, Head of Investment Banking på Swedbank.

K2A:s ramverk för gröna aktier
K2A är det första bolaget som använder CICERO:s "Shades of Green"
metodik som grund för sitt ramverk för gröna aktier ("Green Equity
Framework"). Utöver en presentation av K2A:s affärsprofil, ger
ramverket också investerare information om och hur K2A:s
hållbarhetsarbete ligger i linje med EU:s taxonomi. Förväntningen är
att alla trä- och miljöcertifierade byggnader med 20 procent lägre
energiförbrukning jämfört med nybyggnadskraven, samt renoveringar som
resulterar i 30 procent lägre energiförbrukning ska klassificeras som
hållbara enligt den senaste versionen av EU-taxonomin. K2A arbetar
också för att införliva rapportering i enlighet med TCFD: s
rekommendationer i sin årsredovisning vilket förväntas inkluderas
senast 2021.

Samarbete mellan K2A, Swedbank och CICERO
K2A:s ramverk för gröna aktier har tagits fram med rådgivning av
Swedbank, och CICERO har gjort en extern utvärdering av K2A:s
verksamhet och klassificering av bolagets intäktsströmmar och
investeringar. K2A:s "Green Equity Framework" samt CICERO:s Second
Opinion är publicerade på k2a.se. (https://bit.ly/3bs7Awa)

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef, K2A, 0708-252630, patrik.linzenbold@k2a.se
(christian.lindberg@k2a.se)

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget -
äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer
av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm,
Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga
Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 6 500 bostäder. Se även
www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är
listad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/k2a-f...
https://mb.cision.com/Main/12007/3110146/1246650.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.