Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Nytt antal aktier och röster i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Antalet aktier och röster i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
(publ) har ökat med 3 239 436 på grund av nyemissioner av stamaktier
av serie B i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 17 551 436
aktier i bolaget varav 2 120 928 stamaktier av serie A, 12 564 476
stamaktier av serie B, 1 361 232 stamaktier av serie D och 1 504 800
preferensaktier. Antal röster uppgår till 36 639 788. Aktiekapitalet
uppgår till 109 696 475 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Linzenbold, IR-chef
Telefon: +46 70 825 26 30
E-post: patrik.linzenbold@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson
Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 juli 2019 klockan 17.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/nytt-...
https://mb.cision.com/Main/12007/2871839/1083944.pdf

Författare Cision News