Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Kabe AB: Kommuniké från årsstämma den 16 maj 2017

Kabe AB (publ.) höll på tisdagen ordinarie årsstämma i Tenhult.

Utdelning

För år 2016 beslutades en utdelning av 5:00 kr/aktie (totalt
45.000.000 kronor). Avstämningsdag blir 18 maj 2017 och utdelningen
utsänds av Euroclean Sweden AB den 23 maj 2017.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström,
Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist.

På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer med
auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till årsstämman 2018 utse Brivio Thörner till
valberedningens ordförande.

ARVODEN

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen utgår med 300 000 kr.
till styrelsens ordförande och 150 000 kr till övriga
styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 750 000
kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt
godkänd räkning baserad på lämnad offert.

FÖRVÄRV och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget
förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet
utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av
såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna
riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.

Kvartalsrapport för januari-mars 2017

Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 533 Mkr
(474) med ett rörelseresultat på 46 Mkr (37). Resultatet efter skatt
uppgick till 35 Mkr (28). Rapporten finns i sin helhet på
www.kabeab.se.

Tenhult 17 maj 2017

Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av CFO Maria Oksanen. Telefon 036-344135.

Ekonomisk information lämnas enligt följande:

2017-08-17 Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2017.

2017-10-25 Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2017.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Maria Oksanen. Telefon 036-344135.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och
försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den
Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett
produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är
idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt
omsätter koncernen ca 2,0 miljarder kronor (2016) och antalet
anställda uppgår till drygt 530 personer. KABE AB är noterat på OMX
Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kabe-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-16-maj-...
http://mb.cision.com/Main/1026/2267481/675674.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.