Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-02

Kalender: Måndagen den 5 augusti

Torontonbörsen stängd

BÖRS
Utländska delår
HSBC

Etrion: Telefonkonferens, webcast kl 16.00
Beklädnad: Veckoförsäljning Tyskland
Svolder: Substansvärde

MAKRO
Indien: Inköpschefsindex tjänster juli
Japan: Inköpschefsindex tjänster juli
Kina: Inköpschefsindex tjänster juli
Sverige: Inköpschefsindex tjänster juli, kl 08.30
Spanien: Inköpschefsindex tjänster juli, kl 09.13
Sverige: Restaurangindex juni, kl 09.30
Sverige: Tjänsteproduktionsindex juni, kl 09.30
Italien: Inköpschefsindex tjänster juli, kl 09.43
Frankrike: Inköpschefsindex tjänster juli, kl 09.48
Tyskland: Inköpschefsindex tjänster juli, kl 09.53
EMU: Inköpschefsindex tjänster juli, kl 09.58
Storbritannien: Inköpschefsindex tjänster juli, kl 10.28
Sverige: Veckostatistik från Arbetsförmedlingen, kl 10.45
EMU: Detaljhandel juni, kl 11.00
USA: Inköpschefsindex tjänster juli, kl 16.00
Världsekonomi: Inköpschefsindex tjänster juli, kl 17.00

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare TIC