Du är här

2017-08-22

Kancera AB: DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017

PERIODEN 1 APRIL- 30 JUNI 2017 I KORTHET

· FoU-kostnader för perioden uppgick till 25,1 Mkr (8,7 Mkr) varav
andra kvartalet utgjorde 16,8 Mkr (4,4 Mkr)

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,7 Mkr (-10,5 Mkr)
varav andra kvartalet utgjorde -18,0 Mkr (-5,5 Mkr)

· Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -27,7
Mkr (-10,5 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -18,0 Mkr (-5,5 Mkr)

· Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,20 kr (-0,10
kr) varav andra kvartalet utgjorde -0,13 kr (-0,05 kr)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till
-25,6 Mkr (-9,2 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -16,2 Mkr (-2,9
Mkr)

· Eget kapital uppgick per den 30 juni 2017 till 60,1 Mkr (71,1 Mkr)
eller 0,41 kr (0,54 kr) per aktie

· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 79 procent (86
procent). Likvida medel uppgick den 30 juni 2017 till 54,1 Mkr (68,7
Mkr)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Kancera meddelade att bolaget slutför förvärvet av
Fractalkineprojektet mot autoimmuna sjukdomar och cancer av Acturum
Real Estate AB.

· Kancera rapporterade att bolaget i samarbete med Thomas Helledays
forskargrupp vid Karolinska institutet visat att hämmare av PFKFB3
verkar i synergi med en ny klass av läkemedel kallade PARP-hämmare,
som visat sig vara effektiva mot svårbehandlade former av ovarial-
och bröstcancer.

· Kancera meddelade att bolaget inom ramarna för EU:s
forskningsprogram SYNTRAIN har anställt två internationella
industridoktorander för att stärka bolagets forskning om hur
DNA-reparation kan störas i cancerceller vilket är ett nytt sätt att
angripa sjukdomen. De tre första årens forskning finansieras helt av
EU genom ett anslag om cirka 500 000 Euro.

· Kancera meddelade att en klinisk fas I studie med KAND567 startat i
Nederländerna i samarbete med det kliniska kontraktsbolaget QPS.

· Årsstämman den 30 maj 2017 fastställde resultat och balansräkning,
beviljade Styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016 samt beslutade om omval av samtliga
styrelseledamöter samt revisor.

· Kancera meddelade att Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA har
tilldelat bolagets Fractalkineprojekt ett bidrag om totalt 1,000,000
kronor riktat till projekt som betecknas ha "en mycket hög
innovationshöjd och kommersialiseringspotential". Syftet med anslaget
är att bidra till förberedelser inför fas II-studier.

· Styrelsen i Kancera AB (publ) genomförde med stöd av bemyndigande av
extrastämma den 19 juni 2017 en nyemission om 23,7 Mkr före
emissionskostnader. Nyemissionen skedde med företrädesrätt för
aktieägarna och övertecknades, 161 procent.

VD HAR ORDET

Under det andra kvartalet startade Kancera planenligt Fas I studien i
Fractalkineprojektet. Studien syftar till att dokumentera
läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet för
läkemedels-kandidaten KAND567 i friska försökspersoner. Studien pågår
nu enligt plan med stegvis ökande singeldoser.

Nästa steg i den kliniska utvecklingen av KAND567 är att studera
säkerhet samt effekten på sjukdomsmarkörer i patienter med cancer
och/eller autoimmuna sjukdomar. Förberedelserna inför dessa studier
har kunnat startas under sommaren tack vare den emission som
genomfördes under juni och tillförde bolaget cirka 23 Mkr.
Förberedelserna omfattar bl.a. utveckling av en kapsel-formulering
för peroral behandling och de säkerhetsstudier som krävs för en
tremånadersbehandling med KAND567.

Under juni månad deltog Kancera i årets största Biotechkonferens som i
år hölls i San Diego. Kancera uppmärksammades under konferensen både
i facktidsskriften "Bio Buzz" (http://kancera.com/
(http://kancera.com/sv/Press/Nyheter/Artikel-om-Fraktalkin-projektet-i-BI...)sv
(http://kancera.com/sv/Press/Nyheter/Artikel-om-Fraktalkin-projektet-i-BI...)/Press/Nyheter/Artikel-om-
(http://kancera.com/sv/Press/Nyheter/Artikel-om-Fraktalkin-projektet-i-BI...)Fraktalkin
(http://kancera.com/sv/Press/Nyheter/Artikel-om-Fraktalkin-projektet-i-BI...)-projektet-i-BIO-Buzz/)
(http://kancera.com/sv/Press/Nyheter/Artikel-om-Fraktalkin-projektet-i-BI...)

(http://kancera.com/sv/Press/Nyheter/Artikel-om-Fraktalkin-projektet-i-BI...)och
av amerikansk radio som intervjuade oss inför kommande program av
"Tech Nation". Det som speciellt lockade dessa media att skriva om
Kancera är att läkemedel som påverkar Fractalkinesystemet skulle
kunna motverka sjukdomar som uppkommer på grund av ett åldrande
immunsystem, inklusive cancer, inflammation och autoimmuna sjukdomar.

Under Bio-mötet i San Diego fick vi möjlighet att presentera alla
Kanceras fyra projekt för både stora läkemedels-bolag och några av de
dynamiska medelstora amerikanska Biotechbolagen. Flera av dessa
Biotechbolag står inför en stark tillväxt efter att framgångsrikt ha
utvecklat egna revolutionerande läkemedel. Bolagen visade speciellt
intresse för Fractalkine-blockeraren som en ny immunreglerare i
klinisk fas och PFKFB3-hämmare för möjligheten att med kombinera
dessa med PARP-hämmare mot svårbehandlad äggstocks- och bröstcancer.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Denna information är sådan som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,för
offentliggörande den 22 augusti 2017, klockan 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/delarsrapport-for-kancera--ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1190/2330619/711996.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.