Du är här

2018-09-04

Kancera AB: Kancera ger operationell uppdatering för Fractalkine-projektet

Kancera AB (publ) redogör härmed för delmoment och tidsplan för
förberedelser och genomförande av en klinisk studie inom
kardiovaskulär inflammation kopplad till hjärtinfarkt. Inom området
cancer meddelas att forskningsprojektet som finansierats av SWElife
har avslutats och att slutrapporten har godkänts samt att den
kliniska biomarkörstudien i lymfompatienter fortlöper enligt plan.

Indikation kardiovaskulär inflammation

I samband med presentation av bolaget vid Financial Hearings, den 5e
september i Stockholm, beskrivs status för Kanceras förberedelser
inför kliniska Fas IIa-studier.

Vidare rapporteras det från egna och oberoende forskares studier att
en blockad av Fractalkinesystemet i samband med akut hjärtinfarkt
förväntas inverka positivt på hjärtats läkning och funktion, skydda
njurfunktionen och minska risken för förnyade kärlkomplikationer.
Planeringen av Fas IIa-studien breddas därmed till att omfatta
biomarkörer för alla dessa tre effekter vilket i sin tur innebär att
sannolikheten ökar för att studien skall kunna påvisa en attraktiv
möjlighet till vidare utveckling av KAND567.

Utveckling och produktion av läkemedelsprodukt för intravenös (IV)
tillförsel, toxikologiska studier samt kompletterande prekliniska
effektstudier fortlöper enligt plan och kommer att fortgå under
hösten. Parallellt pågår färdigställande av kliniska studieprotokoll
samt uppbyggnad av konsortium för genomförande av Fas IIa-studien.
Sammantaget innebär detta att två kliniska studier förväntas starta
under första halvåret 2019 inklusive en förberedande IV-dos studie i
människa under det första kvartalet 2019 och Fas IIa-studien under
det andra kvartalet 2019. Genomförandet av Fas IIa-studien kan komma
att adapteras till delresultat som beräknas vara tillgängliga 6-9
månader efter studiens start. Justeringar av dessa tidsmål kan
förekomma då det kliniska konsortiet för Fas IIa-studien inte är
fastlagt.

Indikation cancer

Kanceras Fractalkine-projekt tilldelades förra året 1 MSEK i anslag
från det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar
(SWElife) som administreras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
Anslaget riktas till projekt som betecknas ha "en mycket hög
innovationshöjd och kommersialiseringspotential". Det ett-åriga
projektet har nu avslutats och Vinnova har godkänt slutrapporten.

I projektet har det första steget i utveckling av en läkemedelsprodukt
av KAND567 för oral administration genomförts vilket inkluderar
utveckling av en fast formulering av KAND567 för snabb frisättning
från kapsel, vilket krävs för fas II-studier inom cancer. Vidare har
det i samarbete med Per Kogners forskargrupp vid Karolinska
Institutet genomförts en effektstudie i en djurmodell av barncancern
neuroblastoma. Behandlingen med KAND567 gav i denna studie inte en
statistiskt signifikant minskning av tumörtillväxten vilket kan bero
på att tumörerna växte oväntat snabbt och att behandlingen sattes in
försent. Laboratoriestudier har dock visat att KAND567 och
fractalkinesystemet kan hämma reparationsenzymer som är nödvändiga
för att skydda cancercellernas DNA. Mot denna bakgrund fortsätter
Kancera studier av hur KAND567 kan kombineras med behandlingar
(cytostatikum eller strålning) som åstadkommer brott i
cancercellernas DNA.

Den kliniska biomarkörstudien i lymfompatienter som genomförs i
samarbete med Karolinska Institutet fortlöper enligt plan och
hittills har prover från ett 50-tal patienter analyserats. Studien
beräknas kunna slutföras under det fjärde kvartalet 2018. I denna så
kallade fas 0-studie utvärderas biomarkörer för ett aktiverat
fractalkine-system samt effekten av KAND567 på dessa biomarkörer i
isolerat blod från patienterna. Ett aktiverat fractalkinesystem har
av oberoende akademiska forskare föreslagits påskynda framskridandet
av lymfom genom att öka blodflödet in i tumören och/eller motverka
ett angrepp från patientens immunsystem. Studien syftar till att ge
information om vilka patienter som skulle kunna dra klinisk nytta av
behandling med KAND567 och därmed hur en eventuell klinisk fas
IIa-studie inom cancer kan genomföras.

Om Kancera
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB
utvecklar idag främst läkemedel för behandling av
inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet,
stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens
förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i
Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka
20 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare
var per den 17 augusti 2018 cirka 7 500. FNCA Sweden AB är Kancera
AB:s Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders
Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan
Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i
Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Science Park,
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 4 september 2018 kl.16.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-ger-operationell-uppdater...
http://mb.cision.com/Main/1190/2608264/902850.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.