Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Kancera AB: Kancera meddelar start av klinisk prövning av KAND567

Den kliniska Fas I studien av KAND567 har påbörjats och planeras att
slutföras under fjärde kvartalet 2017.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom att blockera
Fractalkine-systemet och har i prekliniska sjukdomsmodeller visats
effektivt kunna motverka skov i autoimmun sjukdom samt
nervinflammation och smärta i samband med kemoterapi mot cancer.

I den kliniska studien tillförs KAND567 peroralt först i enstaka och
sen i multipla doser till sammanlagt 80 individer. Syftet med studien
är att utvärdera KAND567 i friska frivilliga med avseende på
säkerhet, tolerans och farmakokinetik (upptag, exponering och
utsöndring av läkemedel) samt födointeraktion (hur föda påverkar
upptag av läkemedel i kroppen).

Studien utförs vid QPS anläggning i Groningen, Holland. QPS är ett
internationellt etablerat kontraktsforskningsbolag som utför kliniska
studier, utvecklar beredningar av läkemedel och genomför
laboratorieanalyser enligt kvalitetsnormerna GLP och GCP (Good
Laboratory respektive Clinical Practice).

Om Fractalkineprojektet
KAND567 är en peroralt tillgänglig småmolekyl som blockerar CX3CR1,
receptorn för Fractalkine. Fractalkine är en immunreglerande faktor,
så kallad kemokin, som skickar signaler via CX3CR1-receptorn och
därigenom styr funktionen hos immun-celler och cancerceller. Mängden
Fractalkine och dess receptor CX3CR1 har visats vara förhöjda i flera
inflammatoriska sjukdomar, i cancer och i kroniska smärttillstånd.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 är den längst utvecklade
läkemedelskandidaten mot CX3CR1 och har visats vara effektiv mot
inflammation och smärta i flera prekliniska sjukdomsmodeller.

I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor, CX3CR1,
vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden
där immunförsvaret behövs. I cancer utnyttjar cancercellerna samma
system (CX3CR1 och Fractalkine) för att invadera friska organ och
bilda metastaser. Dessutom har närvaro av Fractalkine beskrivits vara
associerat till en bristande effekt av immuno-onkologiska läkemedel.
Mot denna bakgrund utvärderar Kancera att hur väl KAND567 kan stoppa
tumörtillväxt.

Djurstudier visar att receptorn för Fractalkine inte är nödvändig för
överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta trots att
receptorn saknas. Att effektivt kunna motverka lokal inflammation och
samtidigt bibehålla ett väl fungerande immunförsvar hos patienten
väntas utgöra grunden för en framgångsrik utveckling av KAND567.

Blockering av Fractalkine-systemet har i kliniska studier visats ge
önskad effekt mot auto-immuna sjukdomar som Crohns sjukdom och
reumatoid artrit hos svårbehandlade patienter. Dessa positiva studier
har utförts av läkemedelsbolaget Eisai med en monoklonal antikropp.
Studiernas resultat innebär att sannolikheten ökar för att Kancera
ABs läkemedelskandidat KAND567 når en klinisk och kommersiell
framgång som det första småmolekylära läkemedlet som verkar genom
Fractalkine-systemet mot flera folksjukdomar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att
styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin
verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och
sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North
och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 31 mars
2017 cirka 7600. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser.
Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD
Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i
Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 23:e maj 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-meddelar-start-av-klinisk...
http://mb.cision.com/Main/1190/2271659/678362.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.