Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Kancera AB: KANCERAS NYEMISSION ÖVERTECKNAD MEN KOMMER UNDERSTÄLLAS BOLAGSSTÄMMA FÖR GODKÄNNANDE

Pressmeddelande Stockholm 2017-06-01

Kanceras företrädesemission om cirka 23,7 MSEK blev kraftigt
övertecknad. Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av
bemyndigande från årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa
instruktioner från årsstämman om bemyndigandets användningsområde.
Dessa instruktioner kan innebära att en nyemission med företrädesrätt
för aktieägarna inte omfattades. För att säkerställa nyemissionens
genomförande har styrelsen därför beslutat att sammankalla en extra
bolagsstämma för godkännande av nyemissionen.

Nyemissionen

Kanceras nyemission omfattade högst 13 148 672 aktier till
emissionskursen 1,80 SEK. Nyemissionen skedde med företrädesrätt för
aktieägarna, varvid tio gamla aktier berättigade till teckning av en
ny aktie. Avstämningsdag var den 10 maj 2017. Teckningstiden löpte
den 12-30 maj 2017.

Nyemissionen blev kraftigt övertecknad, 161 procent. Totalt tecknades
21 187 851 aktier, varav 12 414 998 med företrädesrätt
(teckningsrätter) och 8 772 853 utan företrädesrätt. Av de 13 148 672
emitterade aktierna tecknades således 94,4 procent med stöd av
företrädesrätt (teckningsrätter).

Sammankallande av extra bolagsstämma

Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från
årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa instruktioner från
årsstämman om bemyndigandets användningsområde. Dessa instruktioner
kan innebära att en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
inte omfattades. Styrelsen har därför beslutat att sammankalla en
extra bolagsstämma den 19 juni 2017 kl. 10.00 i Stockholm för
godkännande av emissionsbeslutet. Därmed säkerställs nyemissionens
genomförande aktiebolagsrättsligt. Kallelse till bolagsstämman
offentliggörs denna dag i separat pressmeddelande.

Fortsatt handläggning av nyemissionen

Om den extra bolagsstämman den 19 juni 2017 godkänner nyemissionen
kommer nyemissionen registreras hos Bolagsverket och utgivna BTA på
sedvanligt sätt omvandlas till aktier. Beträffande teckning utan
företrädesrätt finns ett upprättat tilldelningsförslag.
Avräkningsnotor kommer dock att skickas ut till dem som erhållit
tilldelning först sedan nyemissionen godkänts av bolagsstämman.

Om den extra bolagsstämman den 19 juni 2017 inte godkänner
nyemissionen kommer utgivna BTA återlösas mot kontant betalning om
1,80 SEK per BTA, d v s teckningskursen. Inga avräkningsnotor
avseende teckning utan företrädesrätt kommer i sådant fall skickas
ut.

Kanceras operativa verksamhet

Syftet med nyemissionen var att möjliggöra ett fortsatt högt tempo i
produktutvecklingen under 2018. Kancera har, exklusive likviden från
nyemissionen, cirka 37 MSEK i likvida medel. För det fall
nyemissionen inte skulle fullföljas kommer detta inte påverka
produktutvecklingen i närtid. Däremot kommer Kancera överväga olika
alternativ att under andra halvåret resa motsvarande kapital på annat
sätt.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att
styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin
verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och
sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North
och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 31 mars
2017 cirka 7600. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser.
Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD
Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i
Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 1a juni 2017 kl. 08:35 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kanceras-nyemission-overtecknad-m...
http://mb.cision.com/Main/1190/2277945/682356.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.