Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-15

Karessa Pharma Holding AB: Karessa Pharma Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari-30 september 2016

Andra kvartalet 2016, 1 juli-30 september

· FoU kostnader för kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (1,4 Mkr)
· Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -2,1 Mkr
(-3,4 Mkr)

· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,19 kr (-0,31 kr)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick
till -2,5 Mkr (-2,8 Mkr)

Perioden 1 januari-30 september

· FoU kostnader för perioden uppgick till 4,3 Mkr (4,4 Mkr)
· Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -7,6 Mkr
(-9,4 Mkr)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,69 kr (-0,85 kr)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till -7,7 Mkr (-8,6 Mkr)

· Eget kapital per den 30 september 2016 uppgick till 224,6 Mkr
(235,5 Mkr)

· Likvida medel per den 30 september 2016 uppgick till 55,3 Mkr
(66,3 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari-30 september 2016
I augusti meddelade Karessa att bolaget startat ett nytt
läkemedelsprojekt, K-03, baserat på den redan godkända och
välbeprövade läkemedelsmolekylen vardenafil. Vardenafil är den aktiva
substansen i impotensläkemedlet Levitra, vars patent löper ut under
2018.

Försäljningen av Levitra, som i USA marknadsförs under varumärket
Staxyn, uppgick 2015 till cirka 2,1 miljarder kronor. Baserat på nya
lovande forskningsresultat och möjligheten att kunna inleda kliniska
studier med K-03 redan under 2017 gjordes samtidigt en
nedprioritering av bolagets prekliniska projekt K-02.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

Stockholm 2016-11-14
Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer. Denna information är sådan information som Karessa Pharma
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
november 2016 kl. 09:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se

Om Karessa
Karessas unika teknologi gör att läkemedel kan ta en genväg till rätt
plats i kroppen. Målet med bolagets längst framskridna projekt - K-01
- är att ge en snabb och mer pålitlig effekt av dagens ledande
läkemedel mot impotens. En registreringsgrundande klinisk prövning
beräknas kunna genomföras redan under 2016. Karessas aktie är listad
på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är bolagets Certified
Adviser. För mer information, se www.karessa.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/karessa-pharma-hol...
http://mb.cision.com/Main/11036/2122790/589870.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.