Du är här

2017-05-29

Karessa Pharma Holding AB: Kommuniké från årsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 29 maj 2017

Vid årsstämman i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 29 maj 2017
omvaldes samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden. Stämman
fattade beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

Stämman beslutade att årets resultat, 0 tkr, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöter; Ulf
Lindberg, Scott Boyer, Stefan Arver och Michael Brobjer. Ulf Lindberg
omvaldes som styrelseordförande. Stämman beslutade vidare om
styrelsearvode om 250 000 kr till ordföranden och 100 000 kr till
övriga ledamöter med undantag av verkställande direktören, sålunda
totalt 450 000 kr. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt
godkänd räkning.

Stämman beslutade också om omval av auktoriserade revisorn Hans
Brorsson som revisor i bolaget samt att även det registrerade
revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB, org.nr. 556068-8813, med
auktoriserade revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor,
valdes som ny revisor jämte Hans Brorsson för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 330 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den
29 maj 2020 teckna en ny aktie för 20 kronor. Teckningsberättigad
skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara ett
helägt dotterbolag till Karessa Pharma Holding AB för
vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande
befattningshavare i koncernen. Vidareöverlåtelsen skall ske till ett
pris motsvarande marknadsvärdet bestämt enligt Black & Scholes
värderingsformel för optioner. Om de av årsstämman 2015 beslutade
emitterade 450 000 teckningsoptionerna utnyttjas till fullo innebär
den förslagna emissionen en utspädning med ca 2,8 % av rösterna och
kapitalet i bolaget.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 maj
2017 kl.17.00 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa utvecklar nya läkemedel baserade på en patenterad drug
delivery teknologi och välbeprövade substanser för att kunna erbjuda
män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Karessa är
listad på Nasdaq First North och Remium är Karessas certified
adviser. För mer information, se karessa.se

(http://karessa.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/kommunike-fran-ars...
http://mb.cision.com/Main/11036/2275446/680786.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.