Du är här

2012-10-24

Karo Bio: Genomför företrädesemission om 39 Mkr (Forts)

(Kompletterar nyhet med ytterligare information)

(SIX) Forskningsbolaget Karo Bios styrelse har fattat beslut
att kalla till extra bolagsstämma den 19 november 2012 och där
framlägga förslag om att genomföra en nyemission om cirka 39
miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets
befintliga aktieägare.

Syftet med emissionen är att säkerställa finansiering som ger
bolaget möjlighet att nå ett neutralt kassaflöde, vilket väntas
kunna uppnås under 2013. Tre befintliga aktier i Karo Bio ger
rätt att teckna en ny aktie.

Teckningskursen är 0,30 kronor per aktie, motsvarande en
emissionslikvid på högst 39 miljoner kronor före
emissionskostnader. Teckningstid för nyemissionen är mellan 28
november och 12 december 2012. Det föreligger teckningsåtaganden
och garantiutfästelser om totalt 28 miljoner kronor motsvarande
73 procent av emissionsbeloppet.

Nyemissionen innebär att Karo Bios aktiekapital ökas med
högst 2.580.426,48 kronor. Befintliga aktieägare har
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det
antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen
är registrerade som aktieägare i Karo Bio har rätt att teckna en
ny aktie för varje tre befintliga aktier i bolaget.

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i
nyemissionen, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att
besluta om emission av ytterligare aktier till en emissionskurs
om 0,30 kronor per aktie i syfte att möjliggöra att bolaget
tillförs ytterligare en emissionslikvid om 10 miljoner kronor.

För att finansiera Karo Bios verksamhet fram till att ett
neutralt kassaflöde kan uppnås har bolaget ett behov att
säkerställa ytterligare finansiering. Bolaget bedömer att den
föreslagna nyemissionen om 39 miljoner kronor kommer att
finansiera verksamheten åtminstone fram till utgången av
2013 utan att ytterligare licensavtal ingås eller annan
finansiering erhålles.

Hanna Hoikkala
hanna.hoikkala@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.